Connect with us

Cenník inzercie

Regionálny týždenník Záhorák distribuovaný v okresoch

Senica, Skalica, Myjava a Malacky

CENNÍK INZERCIE platný od 1. 1. 2009   Základná cena

 A) Plošná inzercia     1 cm 2    25 Sk,  0,83 €
strana 25.987 Sk, 862,61 €
1/2 strany 12.993 Sk, 431,29 €
1/4 strany 7.600 Sk, 252,27 €

 B) Riadková inzercia     1 rkp riadok 22 Sk, 0,73 €
1 rkp ptč 25 Sk, 0,83 €

 Zľavy za opakovanie    (inzerát rovnakého znenia a rozmerov)
2. opakovanie – 10 %
3. a ďalšie opakovanie – 15 %

Pri uzavretí zmluvy o celoročnom objeme inzercie ceny dohodou

PRÍPLATKY

Plnofarebná plošná inzercia 50 %
Za uverejnenie na 1. strane 100 %
Za uverejnenie inzercie vedľa hlavičky 2 000 Sk, 66,39 €
Za uverejnenie na inej mimoinzertnej strane 50 %
Za uverejnenie na presne určenej mimoinzertnej  strane 50 %
Za uverejnenie na presne určenom mieste inzertnej 50%  strany
Vkladanie letákov a propagač. materiálu             0,05 €/kus   (1,50 Sk)

 

K ZÁKLADNEJ CENE ÚČTUJEME 20 % DPH!

Základné technické údaje

Rozmery Počet stpcov     1    2    3    4    5
šírka v mm     48,4          100,8      153,2    205,6      258

šírka výška

Celá strana 258 x   340 mm  (šírka x výška)
1/2 strany 258 x   167,5 mm
1/4 strany 153,2 x 167,5 mm

PODKLAD:      elektronické spracovanie – pdf, jpg, cdr, tif Corel

TECHNICKÉ ÚDAJE

a)    Pri štvorfarebných stranách musia byť použité iba farby zo škály CMYK. Objednávateľ berie na vedomie, že pri dodaní dokumentu strany v inom farebnom priestore neručí zhotoviteľ za správnosť farby v tlači
b)    Logá a obrázky na čiernobielych stranách musia byť zhotovené v stupňoch  šedej (Grayscale)
c)    Čiernobiele strany musia byť zhotovené v stupňoch šedej (Grayscale).
d)    Doplnkové farby musia byť reprezentované ako magenta.
e)    Zachovávať rozlíšenie 300 dpi
f)    V plochách používať najmenej 8-bodové polotučné bezserifové písmo pre dosiahnutie požadovanej kvality
g)    Pre dosiahnutie požadovaných farebných tónov a rovnomerného vyfarbenia celej plochy sa musia dodržať tieto kritéria:
–    sumár C+M+Y+K max 200%
–    hustota rastra max  52 liniek/cm (135lpi)
–    dodanie tlačových predlôh alebo nátlačkov zhotovených z výrobných podkladov vyhovujúcich novinovej tlači
–    tónový rozsah 3% vo svetlách a 85% v tlakoch
–    objednávateľ podpisom na tejto zmluve súhlasí so zadelením kontrolných prúžkov slúžiacich na meranie optickej hustoty (denzity) za účelom objektívnej kontroly
h)    Určenie požadovaného rozdelenia šírky okrajov strany
i)    Čistý formát strany ako aj potlačenej plochy na výtlačku bude rovnaký podľa požadovaného zadelenia šírky vnútorného a horného okraja v dokumente. Toto zadelenie je potrebné dodržať na všetkých párnych a nepárnych stranách
j)    Strany msia byť bez pasovacích a orezových znakov

Rozmery tlačenej inzercie pdf k stiahnutiu.

UVEREJNENIE INZERCIE   
Inzercia bude uverejnená až po uhradení faktúry, prípadne platbe v hotovosti.

To Top