Connect with us

Starosta Lozorna Ľuboš Tvrdoň: U nás sa poslanci so starostom nehádajú…

Rozhovor

Starosta Lozorna Ľuboš Tvrdoň: U nás sa poslanci so starostom nehádajú…

Starosta Lozorna Ľuboš Tvrdoň: U nás sa poslanci so starostom nehádajú…

„Obecnú samosprávu nevnímam ako príležitosť na presadzovanie záujmov zopár vyvolených, ale ako spoločenstvo všetkých jej obyvateľov, ktorí očakávajú slušnú, dobrú a poctivú správu obce,“ tvrdí starosta Lozorna Ľuboš Tvrdoň. Keď sa ako poslanec obecného zastupiteľstva snažil obhajovať záujmy občanov – neraz v rozpore  s predstavami vedenia obce – uvedomoval si, že jeho možnosti sú obmedzené. Aj preto sa rozhodol, že veci meniť a posúvať dopredu bude lepšie zo starostovskej stoličky. Ako sa mu to darí, prezradil v nasledujúcom rozhovore. 

 Na rozdiel od kolegov – starostov iných obcí – váš nástup do funkcie nebol práve hladký. Bývalý starosta napadol výsledok komunálnych volieb a rozhodovať musel súd. Neznechutilo vás to hneď na začiatku?

To určite nie. Predpokladal som, že nástup na novej pozícii nebude úplne hladký. O to viac sme museli hneď na začiatku zabrať. Vysvetľovať občanom, že s novým vedením neprišla pohroma do obce, ako to mnohí neprajníci prezentovali, ale príležitosť ďalšieho rozvoja Lozorna. Som presvedčený, že v prvom roku to mnohí už zistili.

 Aké teda boli vaše prvé konkrétne kroky vo funkcii?

Úplne prvý krok logicky smeroval k stabilizácii a vnútornej obnove  obecného úradu. S niektorými zamestnancami sme sa rozlúčili a novým sme museli dať príležitosť zapracovať sa do tímu. Bola to veľká výzva, ale zvládli sme ju.

Od volieb prešiel len rok. Čo sa vám doteraz podarilo zrealizovať?

Prvý rok bol veľmi hektický. Podarilo sa nám postaviť novú bežeckú tartanovú dráhu, workoutové ihrisko, chodník na cintorín, položiť nové kanalizačné potrubie na dvoch uliciach, zrekonštruovať kanalizáciu v základnej škole, zmodernizovať školskú jedáleň, postaviť nové obecné kompostovisko. Do konca roka chceme spustiť desať verejných wifi hot-spotov. Začali sme projektovať a povoľovať cyklotrasu Lozorno  –  Stupava. Zároveň sa nám podarilo prijať daňovú reformu na úrovni obce a kompletne nastaviť pravidlá užívania verejných priestranstiev, postupne reštartujeme činnosť obecnej polície a zvyšujeme bezpečnosť. Spustili sme grantový systém, na ktorom participujú samotní občania a ktorého výsledkom už v prvom roku sú pekné a život v Lozorne obohacujúce občianske projekty a aktivity.  Nevyhýbali sme sa ani novým smart city riešeniam. Pilotne sme pustili IoT sieť, prostredníctvom ktorej nateraz monitorujeme hluk v obci. Toto všetko by bez pracovníkov obecného úradu, zamestnancov obce, obecnej spoločnosti a poslancov obecného zastupiteľstva nebolo možné, preto som im veľmi vďačný za pomoc a spoluprácu. V Lozorne sa zastupiteľstvo so starostom neháda, ale spoločne hľadáme riešenia na problémy. A tento prístup posúva veci dopredu.

 Snažíte sa púšťať aj do káuz, ktoré pohli verejnou mienkou a na pohľad vyzerali byť stratené, napr. výstavba servisného centra Man Truck & Bus Center či plánovaná výstavba IBV v lokalite Zvernica…

Pred voľbami sme jasne komunikovali, že výstavba kamiónového centra MAN na vstupe do obce alebo výstavba bytoviek v CHKO Malé Karpaty nie sú v záujme Lozorna a jeho obyvateľov a nesúhlasíme s ňou. O to smutnejším príbehom bolo, že predchádzajúce vedenie obce vydalo pre stavbu povoľujúce územné rozhodnutie po prehratých voľbách, doslova pár hodín pred mojím nástupom do funkcie. Preto sme hneď po prevzatí mandátov začali konať. Dôležité bolo, že samotní obyvatelia Lozorna sa nevzdávali a verili, že to spoločne dáme. A to ma povzbudzovalo pokračovať v nastavenej ceste. Výsledkom je, že kamiónové centrum sa v Lozorne do dnešného dňa nestavia, a verím, že to tak aj zostane. Proti územnému rozhodnutiu podali obyvatelia obce vyše stovky odvolaní a Krajský súd v Bratislave nakoniec vydané rozhodnutia štátnej správy, ktoré sme od počiatku považovali za nesprávne a nezákonné, zrušil, pričom potvrdil zásadné pochybenia a bezprecedentné porušenia platných právnych predpisov zo strany konajúcich orgánov.

Väčšou výzvou pre nás je však bývalým vedením obce povolená výstavba bytoviek v CHKO Malé Karpaty. Obec Lozorno už vydala predbežné opatrenie, ktorým nariadila dočasné zastavenie stavebných prác na týchto stavbách a začala konanie, ktorého výsledkom môže byť obnova pôvodných konaní. Úzko spolupracujeme s orgánmi prokuratúry, ktoré tiež začali prieskum postupu bývalého vedenia samosprávy v tejto veci. Rovnako svoje kroky koordinujeme so správou CHKO Malé Karpaty a s orgánmi ochrany prírody a životného prostredia. Obec viedla a vedie rokovania so všetkými účastníkmi konania v snahe dospieť k vyriešeniu situácie. Verím, že budeme úspešní aj v tomto prípade.

 Aké priority máte do nadchádzajúceho obdobia?

Na projektoch budúceho roka pracujeme už teraz. Plánujeme realizovať veľkú rekonštrukciu a modernizáciu dlhodobo zanedbanej a opomínanej Karpatskej ulice, spojenú s výstavbou chodníka. Taktiež chceme očipovať všetky odpadové nádoby v obci, aby sme sa posunuli v riešení odpadového hospodárstva, v časti obce plánujeme zrekonštruovať verejné osvetlenie a odstrániť jeho vzdušné vedenie, vybudovať detské ihrisko, zveľadiť niektoré z verejných priestranstiev v obci, zrealizovať architektonickú súťaž na rozšírenie kapacít základnej školy a ďalej posilňovať plnenie všetkých samosprávnych funkcií. A to je len časť našich plánov pre budúci rok. Na toto všetko musíme nájsť finančné prostriedky, sily a riešenia. Vnímam, že akékoľvek poľavenie v doterajšom nasadení nám občania neodpustia a sme pripravení aj v budúcom roku veci u nás doma posúvať dopredu.

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Rozhovor

Populárne články


To Top