Connect with us

Mestá sú vraj na zimu pripravené

Spravodajstvo

Mestá sú vraj na zimu pripravené

Mestá sú vraj na zimu pripravené

Od vlaňajška sa o chodníky v zime musia po novom starať mestá a obce. Nová povinnosť v kombinácii s výdatným snežením im už počas vlaňajšej zimy spôsobila nemalé problémy. Bude sa situácia tento rok opakovať?  Samosprávy našich miest tvrdia, že sú na zimu pripravené. 

Senica zabezpečuje zimnú údržbu na základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou Technické služby Senica, a. s. „Spoločnosť nám deklaruje, že na zabezpečenie tejto služby má pripravený dostatok personálnych zdrojov aj technických mechanizmov,“ uviedla hovorkyňa radnice Viera Barošková. V Senici je 120 km miestnych komunikácií a 65 km chodníkov. Technické služby zabezpečili dostatočnú zásobu posypového materiálu, nechýba ani inertný ekologický materiál. K dispozícii majú 6 posypových a odhŕňacích vozidiel, 3 traktory s radlicami a 2 nakladače. „Na daný počet kilometrov je technika postačujúca. V prípade kalamitnej či mimoriadnej situácie bude k dispozícii aj technika od zmluvných partnerov Technických služieb,“ zdôraznila V. Barošková.

Pri čistení a posýpaní chodníkov a ciest sa v Senici postupuje v súlade s odsúhlaseným operatívnym plánom zimnej údržby mesta, ktorým sú určené prioritné zóny, napr. poliklinika, školy a inštitúcie. Sneh je zo schodov, mostíkov a na námestí odstraňovaný manuálne prostredníctvom aktivačných pracovníkov zamestnaných mestom alebo pracovníkmi Technických služieb. Na údržbu chodníkov slúži jeden kus špeciálnej techniky, ktorá má prispôsobené rozmery pre pohyb na úzkych komunikáciách.

Iniciatívnym poďakovali   

V Malackách je 65 ulíc a v prípade sneženia je neustále v teréne minimálne 15 ľudí a technika, ktorú tvorí veľký sypač, dva traktory, jeden malý sypač a jeden nakladač s radlicami. „Mesto má prijatý plán zimnej údržby, ktorého súčasťou je systém pohotovosti a plán čistenia ulíc. Napriek dostatočným technickým aj personálnym kapacitám je pravdepodobné, že mestská organizácia Tekos v prípade extrémne nepriaznivého počasia nebude môcť zasiahnuť okamžite v rámci celého mesta. Treba si však uvedomiť, že ak raz za čas husto sneží, nemusí to hneď znamenať kalamitu. Pojem ,zimná údržba´ znamená zmiernenie prvotných následkov počasia,“ uviedla hovorkyňa mesta Ľubica Pilzová. Radnica prejavila vďačnosť za ochotnú a spontánnu pomoc verejnosti počas vlaňajšej zimy. „Majiteľom nehnuteľností v domovej i komplexnej bytovej zástavbe, správcovským spoločnostiam a podnikateľom, ktorí iniciatívne vyčistili chodníky pred svojimi nehnuteľnosťami, sme sa poďakovali prostredníctvom médií,“ dodala Ľ. Pilzová.

 

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top