Connect with us

Mestá a obce zvyšujú poplatky za odpady

Spravodajstvo

Mestá a obce zvyšujú poplatky za odpady

Mestá a obce zvyšujú poplatky za odpady

Obyvatelia záhorských miest a obcí budú musieť v budúcom roku opäť hlbšie načrieť do peňaženky. Samosprávy sa totiž chystajú zvyšovať poplatok za odpad, a niekde bude toto zvýšenie citeľnejšie. V Skalici už poslanci schválili nové VZN, podľa ktorého občania aj podnikatelia zaplatia ročne 32,48 €, čo je oproti súčasnému stavu nárast o takmer 35 percent. y

Skalica však nebude jediným mestom regiónu, ktoré finančne viac zaťaží svojich občanov.  Hoci mestské zastupiteľstvá v Senici a Malackách majú túto tému na programe rokovania až v decembri, malacká samospráva priznáva, že poplatky sa pravdepodobne zvyšovať budú. „O konkrétnych sumách je ešte predčasné hovoriť, poplatok za komunálny odpad sa však bude musieť zvýšiť už len z toho dôvodu, že štát zaviedol nový poplatok za skládkovanie, ktorého výška sa odvíja od percenta separácie. V budúcom roku to bude cez 10 eur na tonu a my tento rok už spomínaný poplatok musíme dofinancovať z rozpočtu, keďže sme nemohli počas roka meniť sadzby,“ uviedla hovorkyňa radnice Ľubica Pilzová. Pripomenula, že na zvyšovanie miestnych daní má vplyv viacero faktorov: „Tým prvým je zníženie daní z príjmu, ktoré schválila NR SR. Od toho sa odvíjajú príjmy pre samosprávy, takže sa dá povedať, že zatiaľ čo ľuďom sa v realite o pár eur prilepší, samosprávy prídu o státisíce eur. V Malackách tento výpadok odhadujeme na 500 tisíc“.

Podľa Ľ.Pilzovej mesto hľadá možnosti šetrenia vlastných prevádzkových nákladov. „Pravdou je, že Malacky hospodária veľmi efektívne a racionálne. Snažíme sa tiež maximálne využívať externé zdroje, ako sú dotácie zo štátu a eurofondy, a treba povedať, že v tomto smere sme veľmi úspešní. Nárast miestnych daní teda bude, ale nechceme všetku ťarchu prenášať na obyvateľov, takže to nebude nič dramatické,“ zdôrazňuje Ľ. Pilzová.

Aj v Senici bude návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2020 predložený na rokovanie MsZv decembri. Momentálne je návrh v štádiu prípravy. Pri stanovení výšky poplatku sa vychádza zo skutočných nákladov na zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu v meste za 9 mesiacov a predpokladaných nákladov za posledný štvrťrok tohto roka. Okrem toho sa do poplatku zahŕňajú aj poplatky za skládku v Jablonici. V roku 2019 občania Senice platili 25,99 € na osobu a rok,“ informovala hovorkyňa mesta Viera Barošková.

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top