Connect with us

Nezištne pomáhať ľuďom v núdzi

Rozhovor

Nezištne pomáhať ľuďom v núdzi

Nezištne pomáhať ľuďom v núdzi

Keď sa pred 8 rokmi zrodil jedinečný projekt „Dobrovoľný záchranár civilnej ochrany“, zrejme nikto nepredpokladal, že bude taký úspešný. V rámci okresov Senica a Skalica sa podarilo dať dokopy skupinu dobrovoľníkov, ochotných a schopných pomáhať pri mimoriadnych udalostiach. Skupina prešla odbornou prípravou a dnes má za sebou už aj ostré zásahy. O tom, ako sa projekt vyvíja a akými zmenami prešiel, nám porozprával jeho zakladateľ Igor Janšák, vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu Senica.

Aká myšlienka stála za vznikom jednotky dobrovoľníkov CO?

Nielen vo svete, ale aj u nás sme stále častejšie svedkami vzniku rôznych udalostí, ktoré ohrozujú životy a zdravie občanov a spôsobujú veľké škody na majetkoch. Riešenie týchto udalostí si často vyžaduje nasadenie veľkého počtu ľudí a techniky. Okrem profesionálnych záchranných zložiek pomáhajú aj dobrovoľníci, nie vždy je však k dispozícii dostatok odborne spôsobilých a materiálne vybavených osôb, ktoré môžu vykonávať záchranné práce. Práve z tohto dôvodu vznikol projekt Dobrovoľný záchranár CO.

 Garantmi projektu boli Okresné úrady Senica a Skalica a Územný spolok SČK Senica. Nedávno však prišlo k zásadnej zmene.

Zmenou je to, že projekt ďalej pokračuje pod občianskym združením „Dobrovoľná záchranná brigáda civilnej ochrany“. Myšlienka dobrovoľníctva v civilnej ochrane sa totiž veľmi rýchlo šíri do ďalších regiónov a my sme natrafili na ľudí s podobným zameraním v okrese Malacky. Rozhodli sme sa spojiť naše sily a fungovať v rámci spomínaného občianskeho združenia. Dúfame, že spolupráca bude plodná a pre obe strany úspešná, keďže aj kolegovia z okresu Malacky chcú vytvoriť obdobnú jednotku pre potrebu svojho okresu. Zo všetkého najviac nás teší, že stále existujú a pribúdajú ľudia, ktorí chcú nezištne pomáhať iným v núdzi a robiť osvetu v tejto oblasti. Nás je v súčasnosti v rámci Senického a Skalického okresu približne 50, z toho piati sú mládežníci do 18 rokov. V Malackom okrese je zatiaľ 15 členov, v súčasnosti však robia nábor, takže by sa ich rady mali rozšíriť.

Predpokladáme, že vznikom občianskeho združeniavaša spolupráca so Slovenským Červeným krížom v Senici nekončí…

Územnému spolku SČK Senica patrí naše obrovské poďakovanie za možnosť rozbehnúť projekt pod ich zastrešením. Bez nich by sme to mali veľmi ťažké. Teraz síce ideme už každý svojou cestou, ale k spoločnému cieľu, pretože naše aj ich zameranie je pomáhať iným. Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať a tešíme sa na ňu.

Posledné mesiace boli pre vás výnimočné – okrem cvičení máte za sebou aj účasť na ostrých zásahoch.

Naša príprava spočíva v cvičeniach, kde si môžeme otestovať svoju akcieschopnosť. V prvom polroku sme absolvovali tri takéto cvičenia: v prvom prípade išlo o zásah na zabránenie povodne a evakuáciu klientov Zariadenia sociálnych služieb v Senici, na ktorom sa podieľali dobrovoľnícke záchranné zložky. V druhom prípade sme sa zúčastnili na cvičení „Senník“, čo bolo celookresné cvičenie v Sobotišti za účasti profesionálnych aj dobrovoľných hasičov, zamerané na likvidáciu požiaru senníka v miestnom poľnohospodárskom družstve. Pri treťom cvičení sme si precvičili evakuáciu a poskytovanie predlekárskej prvej pomoci pri simulovanom požiari v 4. ZŠ na Mudrochovej ulici, pričom sme spolupracovali s dobrovoľnými hasičmi zo Senice a z Lakšárskej Novej Vsi. To, že nás volajú už aj k ostrým zásahom, dokazuje, že sa o nás a našich schopnostiach už vie. Vlani sme pomáhali pri hľadaní stratenej osoby a nedávno sme sa podieľali na likvidácii následkov veternej smršte v Senici.

Od začiatku kladiete veľký dôraz aj na osvetu a prácu s deťmi a mládežou.      

Snažíme sa deti zoznamovať s problematikou civilnej ochrany. Chodievame do škôl v obciach aj do letných táborov, a organizujeme pre deti súťaže, kde sa hravou formou dozvedia zaujímavé informácie nielen z oblasti CO, ale aj prvej pomoci, orientácie v teréne či ochrany pred požiarmi. Na poskytovanie prvej pomoci kladieme veľký dôraz, pretože si myslíme, že táto oblasť je v záchranárstve mimoriadne dôležitá. A nielen tam, ale aj v bežnom živote. Organizujeme interný kurz prvej pomoci, ktorý i sami lektorujeme. Viacerí naši členovia absolvovali riadny kurz SČK, vypomáhajú na podujatiach ako zdravotný dozor, a môžu tak svoje vedomosti a zručnosti odovzdať kolegom. Pri týchto interných kurzoch sa sústreďujeme napraktické ukážky, pretože je lepšie raz vidieť, ako dvakrát počuť. Ukážky prvej pomoci s figurantmi a simulovanými zraneniami sme robili aj pre niektoré inštitúcie, a malo to veľmi dobrý ohlas. Samozrejme, ide len o základy – profesionálny kurz prvej pomoci je náplňou práce SČK.

Keď sme už pri vzdelávaní, možno by bolo dobré spomenúť projekt, ktorý ste vymysleli a chystáte sa ho zrealizovať.

Často chodíme do škôl a  učíme deti, ako reagovať v rôznych situáciách, pripravujeme pre ne ukážky práce CO.  Pri týchto aktivitách sme si uvedomili, že deťom je síce venovaná veľká pozornosť, no na pedagógov sa zabúda. Väčšinou absolvujú len nejaké povinné základné školenie bezpečnosti práce. Preto vznikol projekt „Bezpečná škola a škôlka v Senici“, v rámci ktorého chceme pedagógov zoznámiť s civilnou a protipožiarnou ochranou, precvičiť s nimi evakuáciu, a veríme, že sa zapojí aj SČK, a priestor dostane poskytovanie prvej pomoci. Chceme to robiť pútavou názornou formou, nie memorovaním, a tak, aby to bolo šité na každú školu zvlášť, pretože každý školský objekt má svoje špecifiká.

S projektom sa chcete uchádzať o financie z fondu Pro Senica. Asi to nebude jediný projekt, na ktorý sa snažíte získať dotáciu.

Vznik občianskeho združenia nám umožnil zabojovať o financie aj takýmto spôsobom, tak to chceme využiť. Chceli by sme napríklad zabezpečiť pre našich dobrovoľníkov pilčícke kurzy. Živelných pohrôm pribúda, stále častejšie je potrebné riešiť následky búrok či veterných smrští, a naším cieľom je mať čo najviac ľudí spôsobilých pomáhať. Prioritou teda pre nás  naďalej zostáva zlepšovať naše materiálno-technické vybavenie, neustále sa zdokonaľovať v akcieschopnosti a rozvíjať spoluprácu s profesionálnymi aj dobrovoľnými záchrannými zložkami, ktorá je skutočne na vysokej úrovni. Som rád, že ľuďom záleží na tom, aby systém fungoval. Pochopili, že len vzájomnou spoluprácou môžeme zvládnuť nečakané krízové situácie, ktoré môžu nastať.

 

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Rozhovor

Populárne články


To Top