Connect with us

O Katolíckom dome rozhodujú v ankete

Spravodajstvo

O Katolíckom dome rozhodujú v ankete

O Katolíckom dome rozhodujú v ankete

RADOŠOVCE (rz) – V obci sa rozhoduje o budúcnosti objektu Katlíckeho domu , resp. „starého kina“.  Radnica v spolupráci s Komisiou výstavby, rozvoja územného plánovania a životného prostredia dala občanom možnosť vyjadriť svoj názor v ankete.

„Na mieste, kde dnes stojí staré kino, pôvodne Katolícky dom, stával drevený obilný sklad veľkomlynára Kudrnu z Hodonína. Sklad po určitých úpravách slúžil ochotníkom ako divadelná miestnosť, pretože divadelná tradícia je v našej obci stará,“ vysvetľuje radnica. Počas 1. ČSR pôsobilo v Radošovciach viacero spolkov, napr. katolícka telocvičná organizácia OROL, Divadelný spolok, Katolícky kruh, Spolok katolíckych žien či Spolok sv. Vojtecha. Pre prácu a potreby týchto spolkov vyvstala požiadavka na priestor, kde by mohli rozvíjať svoju činnosť, preto si v roku 1927 občania svojpomocne postavili Katolícky dom s javiskom a na jeho výstavbu použili finančný úver. V tomto zariadení sa potom nacvičovali a hrali divadelné predstavenia, bolo tu nainštalované telocvičné náradie, divadelná šatnica, a existovala tu aj knižnica. „V roku 1935 si istý Laban z Hodonína prenajal sálu a zriadil tu premietanie filmov. Od 25. júna 1949 tu už bola stabilná kinosála štátneho filmu. Pred postavením novej školy tu sídlili aj niektoré vyučovacie triedy, a tiež sa tu uskutočňovali tanečné zábavy,“ uvádza samospráva.

Za zmienku stojí fakt, že javisko sály malo oponu, ktorú namaľoval známy moravský maliar Antoš Frolka. Bol to ten istý maliar, ktorý v r. 1905 namaľoval oponu pre Katolícky kruh v Skalici, ktorú Skaličania dodnes s pýchou opatrujú. Radošovská opona, ktorá bola umelecky a dnes by už bola aj historicky hodnotná, znázorňovala žnicu v čepci vo sviatočnom radošovskom kroji s pestrými výšivkami. Žnica bola na kvetinovej lúke a za ňou stál kosec, takisto v kroji. Ako hrdo poznamenávajú pamätníci, takej peknej opony na celkom okolí nebolo. Je preto škoda, že sa nezachovalo aspoň jej torzo, ba ani fotografia, ktorá by ju Radošovčanom  pripomínala. Zničená opona sa údajne našla na povale katolíckeho domu, vtedy kina, niekedy okolo roku 1980. Ako zdôrazňuje vedenie samosprávy, je teraz otázkou, čo bude s katolíckym domom ďalej. Minulosť má a veľa ľudí si ju aj dobre pamätá, k jeho budúcnosti by sa mali preto vyjadriť aj samotní občania.

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top