Connect with us

Kunovská priehrada je v poriadku

Spravodajstvo

Kunovská priehrada je v poriadku

Kunovská priehrada je v poriadku

V uplynulých dňoch dostala Regionálna veterinárna a potravinová správa v Senici komplexné výsledky rozborov vzoriek uhynutých rýb a vody z Kunovskej priehrady. Návštevníkov tejto rekreačnej oblasti a určite aj rybárov verdikt odborníkov poteší.

Na zvýšené množstvo uhynutých rýb vo vodnej nádrži v posledných mesiacoch opakovane upozorňovala verejnosť, RVPS preto v spolupráci s rybármi zabezpečila odber vzoriek a zaslala ich certifikovanému Štátnemu veterinárnemu a potravinovému ústavu v Dolnom Kubíne. Ten skúmaniu podrobil nielen uhynuté ryby, ale aj vodu z Kunovskej priehrady. „Všetky testy na nákazy rýb vyšli negatívne a odborníci potvrdili, že aj voda je vo vyhovujúcom stave, bez prítomnosti amoniaku a cudzorodých látok. Dokonca bolo zistené, že voda je pre ryby mimoriadne kvalitná, bola zaradená do najvyššej kategórie vôd, vhodných pre život rýb,“ uviedol riaditeľ RVPS Senica Alojz Žúrek. Odborníci sa podľa jeho slov zhodli na tom, že príčinou úhynu rýb bol nedostatok kyslíka, ku ktorému dochádza predovšetkým v dôsledku otepľovania ovzdušia a vody.

 

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top