Connect with us

Senickí mestskí policajti dostanú nové uniformy

Spravodajstvo

Senickí mestskí policajti dostanú nové uniformy

Senickí mestskí policajti dostanú nové uniformy

SENICA (mk) – Finančný rozpočet senickej mestskej polície bol v posledných rokoch výrazne poddimenzovaný. Peniaze jej postačovali len na základnú činnosť, na skvalitnenie či rozšírenie technického vybavenia zdroje nezostávali. Tento rok ale mestským policajtom svitá na lepšie časy: staré uniformy konečne vymenia za nové. 

Mestská polícia v Senici pracuje nepretržite 24 hodín denne a ročne rieši v priemere 2300 priestupkov. Za najväčší problém považujú jej príslušníci nedostatok financií na lepšie vybavenie. Od primátora mesta Branislava Grimma, ktorý sa v uplynulých týždňoch s prácou mestskej polície zoznámil podrobnejšie, teraz dostali prísľub na zmenu. Prvým krokom by mal byť nákup nového ošatenia. „Na nové letné aj zimné uniformy bolo vyčlenených 14 tisíc eur. Tie, ktoré máme v súčasnosti, sú už opotrebované a nefunkčné. Bunda má napríklad osem rokov a termobielizeň sme teraz dostali po 20-tich rokoch po prvý raz,“ vysvetlil náčelník senickej mestskej polície Rastislav Janák. Aj v budúcom období by investície do modernizácie vybavenia MsP mali pokračovať. Po rovnošatách budú nasledovať zbrane. „V posledných rokoch máme cvičné streľby len raz do roka. Financie nám totiž nezostávali na strelivo do služobných zbraní, ktoré sú ešte navyše zastarané. Kedysi sme na cvičné streľby chodili aj každý druhý mesiac, neskôr sa ich frekvencia výrazne znížila. Policajt pritom musí vedieť dokonale ovládať zbraň a to sa bez cvičných strelieb nedá,“ konštatuje R. Janák. Okrem streliva a nových zbraní, ktoré nahradia súčasné 20-ročné pištole ČZ 82, by senickí mestskí policajti mali dostať aj nové vozidlo. Terajšie má takmer 9 rokov a najazdených je na ňom približne 280 tisíc kilometrov.

 

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top