Connect with us

Mesto Skalica získalo dotáciu a úver na kúpu bytového domu

Záhorí

Mesto Skalica získalo dotáciu a úver na kúpu bytového domu

Mesto Skalica získalo dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR v celkovej výške 393 698 eur a zo Štátneho fondu rozvoja bývania úver vo výške 854 730 eur. Informoval Miroslav Minďáš zo sekretariátu primátora, viceprimátora a prednostu mesta Skalica.

<figure id="attachment_50449" aria-describedby="caption-attachment-50449" style="width: 1442px" class="wp-caption alignc

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Záhorí

To Top