Connect with us

Obce bojujú s túlavými psami

Téma

Obce bojujú s túlavými psami

Obce bojujú s túlavými psami

Vo viacerých obciach na Záhorí pribúdajú sťažnosti  na voľný pohyb psov. Starostovia situáciu riešia upozorňovaním a dohováraním, ale aj v spolupráci s obecnou políciou či útulkom. Niektorí už avizujú razantnejšie kroky voči nezodpovedným psičkárom.

V Uníne starosta Ján Palkovič vyzval prostredníctvom webovej stránky obce majiteľov psov, aby si svojich miláčikov riadne doma zabezpečili a neumožnili im voľný pohyb po obci. Dôvodom sú neustále sa opakujúce sťažnosti občanov, ktorí majú z takýchto psov strach. „Tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie ľudí našej obce, aj keď si to ich majitelia nechcú pripustiť,“ konštatuje starosta. Zároveň upozorňuje, že v prípade akejkoľvek škody na zdraví alebo majetku nesie majiteľ, resp. chovateľ, plnú zodpovednosť.

Aj vo Veľkých Levároch sú psy pobehujúce po dedine problémom. Len nedávno tam dokonca psia svorka napadla chlapca na ulici. „Známy bol majiteľ aj adresa, na ktorej sa psy zdržiavajú. Na určenej adrese zasahovala obecná polícia. Pes, ktorý chlapca uhryzol, bol transportovaný do veterinárnej ambulancie za účelom testovania na besnotu,“ informoval starosta Richard Nimsch. Zdôraznil, že nepovažuje za normálne, aby sa po ulici potulovali psy, ktoré dokonca napádajú ľudí. „Pri kontrolách údajných majiteľov vyšlo najavo, že psy im nepatria, nie sú zaočkované a nie sú za ne uhrádzané dane. Takýto stav v obci nestrpím. Obecná polícia sa preto bude intenzívne venovať odchytu túlavých psov aj v ostatných kritických lokalitách,“ dodal.  Pri riešení problému chce postupovať razantne: „Ak pes nebude mať majiteľa, bude odovzdaný do útulku. Ak sa majiteľ nájde, bude mu udelená pokuta. V tejto súvislosti prosím občanov o spoluprácu. Pohyb túlavých psov hláste obecnej polícii, a ak by bola v danom čase mimo služby, oznámte ho na obecnom úrade. Je samozrejmé, že pes majiteľovi niekedy ujde, musíme však zabrániť chronicky sa opakujúcemu pohybu psov, ktorých majitelia nekontrolujú…“

Príspevok pre útulok alebo vlastný koterec

Riešenie problematiky túlavých psov spadá do kompetencií miest a obcí. Viaceré sa so žiadosťou o pomoc obracajú na senický útulok. „Túlavého psa musí nahlásiť starosta, a ak máme voľné miesto, prijmeme ho. Starosta však musí uhradiť faktúru so vstupným jednorazovým poplatkom za psa. Väčšina obcí s tým súhlasí, pretože je pre ne menej náročné zaplatiť príspevok a o psa sa viac nestarať, ako mať vlastné odchytové koterce,“ prezradila riaditeľka útulku F. Péčiová. Niektoré obce majú zmluvu so Slobodou zvierat, tam útulok nezasahuje. „Sú obce, s ktorými je spolupráca problematická – nesúhlasia s kotercom a zároveň odmietajú prispieť útulku. Keď sa dá, urgentnému prípadu sa snažíme pomôcť, no vždy to možné nie je, finančne by sme to nezvládli. Tie príspevky nie sú pre nás, ale pre psov. Výbornú spoluprácu máme napr. s obcami Hlboké, Jablonica, Koválov, Sobotište či Osuské,“ dodala F. Péčiová.

 

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Téma

Populárne články


To Top