Connect with us

Kontajnery na textil chcú v Senici zrušiť

Spravodajstvo

Kontajnery na textil chcú v Senici zrušiť

Kontajnery na textil chcú v Senici zrušiť

SENICA (mk) – Vylomené dvierka a oblečenie rozhádzané po okolí. Takýto obrázok pri kontajneroch na textil nie je v meste vôbec ojedinelý. Najčastejšie kontajnery čelia nájazdom zlodejov a vandalov, ktorí si zo šatstva povyberajú vhodné kusy a na mieste zanechajú veľký neporiadok.

Separovaný zber textilu funguje v mnohých slovenských mestách. Na Záhorí sú s ním skúsenosti rôzne, aj podľa toho, kto je práve vlastníkom kontajnerov a ako zodpovedne sa stavia k ich údržbe a vývozu šatstva V Senici v súčasnosti zber textilu zabezpečuje firma TextilEco. „Kontajnery sú umiestnené na 20 stojiskách. Vývoz máme dohodnutý každý týždeň. Problémy, ktoré sa priebežne vyskytnú, sa snažíme čo najskôr riešiť,“ uviedla Jana Tomešová z oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy MsÚ Senica. Nepriaznivá situácia podľa jej slov vyvrcholila počas leta, kedy mal vývoz väčší interval a niekoľko občanov zo Štefanova robilo počas víkendov na kontajnery doslova nájazdy. „Obsah kontajnerov vyhádzali na stojiskách a upratovanie ostávalo na pracovníkov mesta. Samozrejme, že šatstvo bolo zašpinené, znehodnotené – zvlášť, ak zmoklo – a potom končilo v kontajneroch na zmesový komunálny odpad. Snaha slušných ľudí minula svoj cieľ a situáciu riešila aj mestská polícia,“ uviedla J. Tomešová. Podľa primátora Martina Džačovského mesto aktuálne uvažuje, že kontajnery na textil zruší, a separovanie textilného odpadu bude umožnené iným spôsobom. Seničania už v súčasnosti majú možnosť bezplatného odovzdania šatstva a textílií v zbernom dvore.

Najskôr ich zrušili, potom obnovili  

V Skalici sa ešte začiatkom marca 2011 objavilo 7 kontajnerov na textil. Mesto oslovila bratislavská spoločnosť Revenge, ktorá ich prevádzkovala. Vydržali však len niekoľko mesiacov, potom sa postupne z mesta vytratili. Dôvodom bola zlá kvalita separácie – ľudia do kontajnerov hádzali rôzny zvyškový odpad a nádoby často vykrádali Rómovia. Dnes kontajnery na textil v Skalici fungujú opäť.  Rovnako ako v Senici ich prevádzkuje spoločnosť TextilEco. „S firmou máme uzatvorenú zmluvu a na jej základe realizuje vývoz. Aktuálne je po meste rozmiestnených cca 25 kontajnerov na textil. Občas sa stane, že niektorý je preplnený, snažíme sa to ale operatívne riešiť,“ uviedol referent odpadového hospodárstva MsÚ Skalica Ján Špaček.

V Malackách so spoločnosťou TextilRco spoluprácu ukončili. „Momentálne máme kontajnery od občianskeho združenia Ekocharita Slovensko. Máme ich na 9 miestach vrátane zberného dvora spoločnosti TEKOS na Partizáskej ulici. Miesto uzamknutia je prekryté železným pásom, aby sa občanom zabránilo dostať sa k zámke. Sem-tam sa to ale i tak niekomu podarí,“ konštatovala hovorkyňa radnice Ľubica Pilzová.

 

Takýto neporiadok vznikol pred pár dňami pri kontajneri na textil v Senici. Dvierka boli vylomené a šatstvo rozhádzané po okolí…

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top