Connect with us

Nedostatok reumatológov na Slovensku?

Spravodajstvo

Nedostatok reumatológov na Slovensku?

Nedostatok reumatológov na Slovensku?

Na naše otázky odpovedá MUDr. Michala Frandoferová, reumatologička z Nemocnice Malacky.

Počuli sme, že na Slovensku je nedostatok reumatológov. Je to pravda?

Na Slovensku je veľká disproporcia reumatologických ambulancií. Sú mestá alebo regióny, kde je reumatológov viac, napr. v Bratislave, alebo v Piešťanoch, kde je Národný ústav reumatologických chorôb. Máme aj regióny, kde je reumatológov málo, napr. na juhu Slovenska. Otázna je definícia potrebného množstva reumatológov na daný počet obyvateľov. Vplýva na ňu viacero faktorov – od celkovej infraštruktúry regiónu, cez veľkosť populácie daného regiónu, až po incidenciu reumatologických ochorení. Presnými údajmi o počte a o dostatku, resp. nedostatku reumatológov na Slovensku nedisponujem. Na celoslovenských reumatologických kongresoch a v diskusiách, na ktorých sa pravidelne zúčastňujem,  sa často zdôrazňuje potreba výchovy mladých reumatológov.

Čo môže ponúknuť reumatologická ambulancia v malackej nemocnici pacientom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti? Líšite sa v niečom od ambulancií v regióne?

Naša reumatologická ambulancia poskytuje štandardnú zdravotnú starostlivosť tak, ako ostatné reumatologické ambulancie. Zameriava sa na prevenciu, diagnostiku a liečbu reumatických ochorení kĺbov, chrbtice a liečbu osteoporózy. Okrem komplexného reumatologického vyšetrenia (anamnéza, fyzikálne vyšetrenie pacienta zamerané na vyšetrenie štruktúr pohybového aparátu), poskytujeme interpretáciu laboratórnych výsledkov, RTG snímkov a výsledkov denzitometrického vyšetrenia, vykonávame diagnostickú a terapeutickú punkciu kĺbov. Našou najväčšou výhodou je, že sme momentálne najdostupnejšou reumatologickou ambulanciou pre pacientov v okrese Malacky. V južnej časti okresu majú pacienti možnosť navštíviť zariadenie v Stupave alebo ísť do Bratislavy. Pre okresy Skalica a Senica je momentálne k dispozícii len ambulancia v Senici. Tieto ambulancie sú už „zabehnuté“, ale majú dlhé čakacie doby pacientov na vyšetrenie.

S akými problémami má pacient navštíviť reumatológa? Čo je k vyšetreniu potrebné?

Najčastejším dôvodom návštevy reumatológa sú pretrvávajúce bolesti pohybového aparátu. Varovné príznaky, ktoré by si mal pacient všímať, sú opuchy kĺbov, výrazná ranná stuhnutosť, bolesti kĺbov aj v pokoji, ale aj celkové príznaky ako únava, slabosť, nechutenstvo, zvýšená teplota. Toto sú dominantné príznaky asi najznámejšieho reumatického ochorenia – reumatoidnej artritídy, ktorá však predstavuje len jednu z asi 300 rôznych reumatických ochorení. Reumatické ochorenia sa môžu prejaviť okrem postihnutia kĺbov, aj postihnutím obličiek, srdca, pľúc, očí a ďalších orgánov. Vyšetrenie v reumatologickej ambulancii najčastejšie indikuje obvodný lekár, neurológ, ortopéd, oftalmológ, dermatológ, často je odosielaný po hospitalizácii na našom internom/geriatrickom oddelení. K vyšetreniu potrebujú výmenný lístok, ideálne aj kompletnú zdravotnú dokumentáciu.

Akým spôsobom sa do vašej ambulancie môže pacient objednať? Aká je čakacia doba na vyšetrenie?

Pacient sa môže objednať telefonicky na call centre (tel. č. 034/28 29 700) alebo osobne na ktoromkoľvek klientskom centre v rámci nemocnice. Keďže sme pomerne novootvorená ambulancia, ktorá si ešte len buduje svoju klientelu, čakacie doby sú u nás zatiaľ prijateľné, v porovnaní s reumatologickými ambulanciami v okolí. Ak obvodný lekár alebo iný špecialista na základe aktuálneho zdravotného stavu pacienta požaduje urgentné reumatologické vyšetrenie, môže zavolať priamo na našu ambulanciu a prekonzultovať daný prípad.

Ako by ste zhodnotili stav obyvateľstva v našom regióne? Trpí veľa z nás reumou?

Nedisponujem konkrétnymi štatistickými údajmi, ale postihnutie obyvateľstva nášho regiónu „reumou“ je obdobné ako na celom Slovensku. Na Slovensku trápia reumatické ochorenia približne 100 000 ľudí, častejšie ženy ako mužov.  Sú ochorenia, ktoré postihujú predovšetkým mladých ľudí, dokonca aj deti, iné sú typické pre ľudí vyššieho veku. Ako som už spomenula vyššie, reuma nie je jedno ochorenie, ale súbor viac ako 300 rôznych ochorení. Zjednodušene by som ich rozdelila na dve veľké skupiny, zápalové reumatické, nezápalové – degeneratívne, metabolického pôvodu a pod. Z nezápalových je najčastejšia osteoartróza, čo znamená určitý stupeň opotrebovania, starnutia kostí, kĺbov. Patrí medzi najčastejšie choroby pohybovej sústavy vôbec, najčastejšie príčiny práceneschopnosti a invalidity u nás i vo svete, najčastejšie postihuje ľudí starších ako 60 rokov, nad 70 rokov trpí osteoartrózou až 50 % ľudí. Zo zápalových chorôb je najčastejšia reumatoidná artritída, ktorá postihuje takmer 1 % populácie, čo znamená, že túto chorobu má jeden človek z 200 dospelých. Niektoré ochorenia sa častejšie vyskytujú u mužov, napr. Bechterevova choroba, niektoré postihujú častejšie ženy, napr. systémový lupus erythematosus.

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

Populárne články


To Top