Connect with us

Rodinný pas – vaša karta plná zliav a zábavy

Spravodajstvo

Rodinný pas – vaša karta plná zliav a zábavy

Rodinný pas – vaša karta plná zliav a zábavy

Projekt FamilyNet vznikol ako projekt na podporu rodín s deťmi Bratislavského samosprávneho kraja. V rámci tohto cezhraničného projektu je rodinám vydávaná karta Rodinný pas, ktorá ponúka rodinám zľavy a výhody nielen v Bratislavskom samosprávnom kraji, ale aj u partnerov projektu v Dolnom Rakúsku, Burgenlande a v Trnavskom samosprávnom kraji.

Na základe registrácie je rodinám (i neúplným tzn. taktiež nezosobášeným partnerom, samoživiteľom, osobám majúcim deti v starostlivosti) vystavená karta Rodinný pas. Podmienkou registrácie je trvalé bydlisko v zapojenom kraji a aspoň jedno dieťa vo veku do 18 rokov.

Registrácia a karta je pre rodiny ZADARMO. Držitelia Rodinného pasu sú rodičia.

Registrujte sa on-line v sekcii REGISTRÁCIA. Karty vydávame od 1. mája. V súčasnej dobe pripravujeme SIEŤ POSKYTOVATEĽOV, u ktorých budete môcť využiť zľavy po predložení karty Rodinný pas.

Vlastná sieť zliav zahŕňa poskytovateľov z oblasti kultúry, športu, turizmu, cestovného ruchu, rekreácie, nákupov i ostatných služieb. U súkromných subjektov sú zľavy najčastejšie vo výške 7-20%, u príspevkových organizácií 50%.

rodinny_pas_bsk

Vývoj a prepojenie Rodinných pasov Dolného Rakúska, Trnavského samosprávneho kraja, Burgenlandu a Bratislavského samosprávneho kraja

Naša spoločná Európa významne profituje z rozmanitosti  tradícií a kultúr, ktoré v nej majú svoj domov, a tým aj z najrôznejších prístupov a opatrení v regionálnej politike. Aby z tejto výhody mohli profitovať priamo občania Európskej únie, je dôležité výrazne podporovať cezhraničnú spoluprácu, výmenu skúseností a nápadov, ako aj vývoj inovatívnych projektov v priestore EU. Tak by sa mali prostredníctvom programov európskej teritoriálnej spolupráce bez ohľadu na existujúce hranice spájať ľudia a regióny a tiež by sa malo podporovať šírenie osvedčených iniciatív a postupov regionálnej politiky.

Rodinný pas je dôležitou stratégiou v rodinnej pollitike. Cieľom tejto stratégie je na jednej strane poskytovať rodinám cenové zvýhodnenia a ponuky a na strane druhej podporovať regionálne hospodárstvo. Tento úspešný koncept sa už osvedčil v Dolnom Rakúsku a v Burgenlande. Rodičia a deti tu profitujú z početných výhod a predností, čo sa prejavuje nielen na spôsobe trávenia voľného času ale aj na stave rodinnej peňaženky.

Úspech projektu a záujem susedných krajín viedli k intenzívnej cezhraničnej výmene skúseností a nápadov.

Projekt „Vývoj a prepojenie rodinných pasov Dolného Rakúska, Trnavského samosprávneho kraja, Burgenlandu a Bratislavského samosprávneho kraja“ má nasledovné ciele:

  • vývoj a zavedenie systému rodinných pasov a systému poskytovateľov zliav v oboch slovenských krajoch
  • prepojenie systému rodinných pasov medzi projektovými partnermi
  • atraktívne nové ponuky pre rodiny
  • impulzy pre hospodárstvo v regiónoch
  • vybudovanie siete medzi samosprávami projektových partnerov aj s cieľom ďalšej spolupráce mimo projektu
  • senzibilizácia a zvýšenie povedomia o témach zo susedných krajín, ktoré sú relevantné pre rodiny

Rodiny v partnerských regiónoch by mali mať možnosť využiť výhody poskytovateľov zliav v partnerských regiónoch a profitovať z ich ponúk. Využite rodinných pasov v susedných krajinách bude umožnené na oboch stranách hranice.

Partnerské projekty: www.familynet.sk; www.familienpass.at; www.familienpass-bgld.at

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top