Connect with us

Záhorák na návšteve v obci KÁTOV

Téma

Záhorák na návšteve v obci KÁTOV

Záhorák na návšteve v obci KÁTOV

Rozloha:427 ha

Počet obyvateľov: 623

Prvá písomná zmienka:1392

Starosta: Terézia Kučerová

 

História

Obec sa prvýkrát spomína pod menom„Katho“v donačnej listine z roku 1392, ktorou Žigmund Luxemburskýpotvrdil majetky patriace k holíčskemu panstvu  poľskému šľachticovi Stiborovi zo Stiboríc. V roku 1749 prevzal zadlženéholíčske panstvo aj s Kátovom František Lotrinský. Na začiatku 20. storočia to už bola obec, kde mali svoj spolok divadelníci, rybári a hasiči, a fungovalo tu mlátiace a mliekarenské družstvo.

 

Obyvateľstvo

Kátov patrí medzi menšie obce, ale podarilo sa v ňom zastaviť úbytok obyvateľstva spôsobený ich migráciou do miest. „Naši obyvatelia sú aktívni v Zväze záhradkárov, Únii žien, v Jednote dôchodcov, v športových a iných združeniach.Teší nás, že sa ku nám nasťahovali mladé rodiny s malými deťmi,“ hovorí starostka obce Terézia Kučerová.

 

Školstvo

V obci pôsobí škôlka, ktorú navštevuje 35 detí. V posledných rokoch sa podarilo budovu zatepliť a zmodernizovať a veľký areál MŠ slúži aj na kultúrne podujatia pre obyvateľov a návštevníkov Kátova. Ako uvádza starostka, škôlka má v obci nezastupiteľnú úlohu. Deti sa tu vzdelávajú aj v oblasti ľudových zvykov a bývajú aj častými aktérmi kultúrnych vystúpení.

 

Kultúra a šport

Obec už 18 rokov organizuje Kvetinové dni, ktoré z pôvodne malej akcie prerástli na významné regionálne podujatie. Za všetko hovorí fakt, že na Kvetinové dni každoročne zavítaviac ako 5000 návštevníkov.Podujatie je výbornou príležitosťou aj na prezentáciu samotnej obce a jej obyvateľov. Zeleň, kvety a vzorná čistotatotiž patria ku Kátovu. Obec má ideálne podmienky pre turistiku vďakablízkosti hrádze Moravy a Kátovského ramena,a teraz aj vďaka budovaniu nových cyklotrás, ktoré prepoja zaujímavé lokality v jej okolí. Športové ihrisko využívajú občianske združenia z obce a okolia. Obecný betlehem bol vystavený v Allouville-Bellefosse v severnej Normadii na svetovej výstave betlehemov. V obcivznikajú medzinárodné štandardy natvárové opracovanie dreva, ktoré sa budú používať v celom svete. Vo svete Kátov reprezentuje mladý nadaný hokejista SebastianČederle.

 

Bývanie

„Blízkosť Holíča a Skalice, ako aj okolitá príroda, robí našu obec veľmi atraktívnou. Prejavilo sa to najmä v roku 2015, keď sa rozbiehal predaj stavebných pozemkov pre výstavbu rodinných domov. Dnes, tri roky po začatí výstavby prvého domu, tu už máme  obývaných 20 domov a finišujú práce na posledných  dvoch,“ uviedla starostka T. Kučerová. Dodala, žepripravujú nový územný plán, ktorý umožní v blízkej budúcnosti ďalšiu výstavbu.

 

Problémy a zámery

V obci je vybudovaná kompletná infraštruktúra, má dobré dopravné spojenia, ale aj niekoľko problémov. „Starosti nám robíKátovskéjazero, problémom sú aj pozemky,ktoré bude treba vysporiadať, chýbajúca budova pre kultúrne využitiea najnovšie aj výstavba obchvatu mesta Holíč, ktorej dôsledkom môže byť zrušenie jednej z príjazdových ciest do Kátova. Obec vybudovala obecné parkovisko, má pripravenú dokumentáciu na rekonštrukciu Domu smútku, a do konca roka zrealizuje položenie novej dlažby na chodníky popri príjazdovej ceste do obce,“ uviedla starostka T. Kučerová.Zároveň oddala, že obec je pripravená postupne realizovať ciele svojej hospodárskej, sociálnej a environmentálnej politiky tak, aby sa v nej novým aj starým obyvateľov žilo dobre.

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Téma

Populárne články


To Top