Connect with us

Chcú oživiť trať Jablonica – Brezová

Spravodajstvo

Chcú oživiť trať Jablonica – Brezová

Chcú oživiť trať Jablonica – Brezová

BREZOVÁ P./B. (mk) – Občianske združenie Veterány.EU chce obnoviť pravidelnú osobnú dopravu na železničnej trati Jablonica – Brezová pod Bradlom. Svoj projekt predstavilo na zasadnutí brezovského mestského zastupiteľstva.

„Jedným z cieľov nášho združenie je aj záchrana železničných tratí, na ktorých bola osobná doprava zastavená. Náš kraj má veľký turistický potenciál, je tu Bradlo,  Štefánikov rodný dom v Košariskách, hrad Branč a  navyše je tu organizovaných aj viacero zaujímavých podujatí, na ktoré by sa návštevníci mohli priviezť vlakom,“ vysvetlil predseda o. z. Veterány.EU Jaroslav Filo. Autor projektu Peter Vodička pripomenul, že snahy o obnovenie osobnej dopravy na tejto trati sa začali v roku 2015, kedy združenie zorganizovalo jazdu nostalgickým vlakom do Brezovej pri príležitosti 135. výročia narodenia M. R. Štefánika. „Táto jazda ukázala, že záujem cestujúcich o trať aj vyše 10 rokov po zrušení pravidelnej dopravy stále pretrváva,“ zdôraznil. V roku 2016 nasledovali ďalšie úspešné príležitostné jazdy, napr. pri príležitosti konania Vrátnofestu alebo jarmoku v Jablonici. To predstaviteľov združenia utvrdilo v presvedčení, že  má zmysel usilovať sa o sprevádzkovanie trate aspoň pre sezónnu osobnú dopravu, podobne, ako je to  v prípade vlaku Záhoráčik. Doteraz sa uskutočnilo niekoľko rokovaní so zástupcami obcí ležiacich na trati aj s predstaviteľmi Trenčianskeho a Trnavského kraja, zatiaľ bez konkrétnejšieho výsledku. Preto sa  združenie rozhodlo predložiť projekt poslancom brezovského MsZ.

Primátorka Brezovej Eva Ušiaková uviedlo, že zámer o. z. Veterány.EU mesto víta a je pripravené podieľať sa na prevádzkovaní príležitostných jázd aj finančne. Konkrétne aktivity budú riešené po určení hospodárskeho výsledku a mali by sa dostať do rozpočtu na rok 2019. Prisľúbila, že mesto bude iniciovať ďalšie rokovania s predstaviteľmi zainteresovaných obcí  aj so zástupcami VÚC.

Železnica  z Jablonice do Brezovej (cca 12 km) bola uvedená do prevádzky v roku 1899, osobnú dopravu na nej zastavili v roku 2003. Mesto Brezová spolu s obcami Hradište pod Vrátnom a Osuské tak stratili napojenie na sieť železníc pravidelnými osobnými vlakmi. Trať udržuje v súčasnosti v prevádzkyschopnom stave iba nákladná doprava, no aj tá je vykonávaná len v pracovných dňoch podľa potreby.

Po obnovení sezónnej dopravy na trati by mal turistický vláčik  premávať od mája do  polovice októbra každú sobotu, pričom sa ráta s tromi pármi spojov denne…

 

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top