Connect with us

Poznáme víťazné projekty!

Spravodajstvo

Poznáme víťazné projekty!

Poznáme víťazné projekty!

MALACKY (mk) –Bratislavský samosprávny kraj po prvý raz v histórii spustil projekt participatívneho rozpočtu. O štvrť milióne eur mohli ľudia rozhodovať na stránke www.rozhodni-bsk.sk.

O dotáciu prejavilo záujem 150 žiadateľov, čo prevýšilo očakávania vedenia samosprávneho kraja a zároveň potvrdilo, že takýto krok je správny. Predložené projekty zahŕňali všetky oblasti komunitného života, či už išlo o podporu mládeže, športu, kultúry, vzdelávania alebo voľnočasových aktivít. Všetky prihlásené projekty prešli najskôr formálnou kontrolou a následne boli vyhodnotené komisiou, zloženou z predsedov poslaneckých klubov BSK a zamestnancov Úradu BSK. Komisia odporučila 135 projektov, ktoré postúpili do záverečného hlasovania verejnosti. Obyvatelia si mohli zvoliť projekt, ktorý potom podporili svojím hlasom na webstránke www.rozhodni-bsk.sk. Hlasovať bolo možné len raz, a to do 27. augusta. Výsledky hlasovania sú už známe. Do ankety prišlo 44534 platných hlasov a kraj zostavil pre každý okres finálne poradie projektov podľa počtu získaných hlasov.

Veda, záhrada, divadlo aj ekológia

V participatívnom rozpočte BSK je vyčlenených 250 tisíc €, na projekty z okresu Malacky pôjde 28040 €. Víťazom v hlasovaní s celkovým počtom 585 hlasov sa stal projekt „Veda nás baví“ od žiadateľa „Pre budúcnosť – 4future“. Cieľom projektu je spopularizovať vedu medzi mládežou a dospelými v Malackách napr. formou tzv. vedeckých kaviarní, kde sa bude môcť verejnosť stretnúť s inšpiratívnymi ľuďmi z rôznych vedných disciplín. Na druhom mieste v hlasovaní za okres Malacky skončil projekt Spojenej školy sv. Františka Assiského „Kláštorná záhrada pre nás všetkých“, ktorý získal 532 hlasov. Zámerom projektu je zrevitalizovať kláštornú záhradu, ktorá je súčasťou priestorov bývalého františkánskeho kláštora. V minulosti bola táto záhrada považovaná za miesto rozjímania aj vzdelávania. Po revitalizácii by sa v záhrade mali konať rôzne komunitné aktivity, netradičné formy vyučovania, literárne a hudobné vystúpenia, workshopy, diskusie, výstavy či medzigeneračné stretnutia pre školu, ale aj pre širšiu verejnosť. Tretiu najväčšiu podporu – 493 hlasov – získal projekt o. z. Materina dúška zo Sološnice, nazvaný „Divadlo žije“. Jeho cieľom je zlepšiť podmienky fungovania ochotníckeho divadla, ktorého tradíciu sa podarilo obnoviť pred pár rokmi. Z finančných prostriedkov plánuje žiadateľ investovať do výmeny svetiel na javisku a do opony.

Z participatívneho rozpočtu BSK budú v Malackom okrese ďalej podporené projekty Zvieratá okolo nás (predkladateľ združenie Návrat do divočiny), ktorý získal 425 hlasov, Komunitné vzdelávacie centrum Makovice (o. z. Modrá Sova Stupava), ktorý podporilo 396 hlasujúcich, a projekt združenia Ekoteam Rohožník „Už máš svoju ekotašku?“, ktorý získal 331 hlasov.

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top