Connect with us

Poslanci dali parkovisku vo vnútrobloku stopku

Spravodajstvo

Poslanci dali parkovisku vo vnútrobloku stopku

Poslanci dali parkovisku vo vnútrobloku stopku

SENICA (mk) – Rozostavanému bytovému domu „Fontána“ na Robotníckej ulici svitá na lepšie časy. Jeho nový vlastník – bratislavská spoločnosť REAL administration – má záujem o dokončenie objektu. Veľkým problémom však budú parkovacie miesta.

Tie mali byť pôvodne vybudované na zelenej ploche vedľa nového domu. „Keďže objekt bol rozostavaný dlhšie, zeleň na tomto mieste sa zveľadila a vyrástlo tu niekoľko pekných stromov. Medzitým stavebné povolenie prepadlo a teraz je snaha túto zeleň zachovať,“ uviedol vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy MsÚ Ivan Šteffek. Ako alternatívne riešenie sa podľa jeho slov javí vybudovanie parkovacích miest vo vnútrobloku susednej bytovky, pričom dojazd na parkovisko by bol v priestore medzi spomínanou bytovkou a novým domom Fontána. Vlastník Fontány preto požiadal MsZo prenájom pozemku s výmerou 659 m², aby tu mohol vybudovať 18 parkovacích miest a prístupovú cestu. Podnikateľská aj stavebná komisia odporučili MsZ návrh na prenájom pozemku schváliť. Zhodli sa v tom, že parkoviská vo vnútrobloku budú menšie zlo, než keby rozostavaný dom ďalej chátral.

Iný názor mali na vec poslanci. Martin Džačovský navrhol, aby  investor parkovacie miesta vybudoval v prízemí svojho objektu, kde je otvorená plocha a dostatok priestoru. „Bude to určite oveľa menší zásah do tohto prostredia,“ zdôraznil. Pavol Kalman pripomenul, že s objektom sa 4 roky nič nerobilo a vybudovať parkoviská vo vnútrobloku ľudí, ktorí tam bývajú 40 rokov, je najhorším riešením: „Samozrejme, chceme, aby bol objekt dostavaný. Na druhej strane ale už v čase, keď sa o výstavbe uvažovalo, bolo zrejmé, že tam bude potrebné vybudovať aj parkovacie miesta.“ Podľa P. Kalmana príde vybudovaním parkoviska k znehodnoteniu priestoru. Rozostavaná budova bude síce dokončená, no na mieste sa zvýši prašnosť, hlučnosť i pohyb vozidiel, a doplatia na to obyvatelia lokality. „Verejnoprospešný záujem je nájsť iné riešenie,“ dodal P. Kalman.

Poslankyňa Ľubica Krištofová bytový dom Fontána označila za hanbu mesta. Pripomenula, že proti jeho výstavbe boli spisované petície, napriek tomu hlas občanov vypočutý nebol. I. Šteffek z MsÚ jej dal za pravdu: „Bolo veľkou chybou, že sa výstavba domu v tejto lokalite vôbec povolila. Toto je už len diskusia o tom, ako nájsť nejakú mieru. Jednou z možností by ešte bolo odstránenie stavby, či však donútime investora, aby ju odstránil, je otázne.“

V hlasovaní poslanci nakoniec rozhodli, že pozemok na parkovacie miesta investor do prenájmu nedostane.  Žiadosť investora nepodporil ani jeden z nich, štrnásti boli proti a piati sa hlasovania zdržali.

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top