Connect with us

DHZ Radimov oslávil 130. výročie svojho založenia

Rozhovor

DHZ Radimov oslávil 130. výročie svojho založenia

DHZ Radimov oslávil 130. výročie svojho založenia

Záver tohtoročných prázdnin mal pre dobrovoľných hasičov z Radimova slávnostnú príchuť. Zbor si totiž pripomenul 130. výročie svojho založenia a spolu s obcou k tomuto významnému jubileu pripravil oslavy. Radimovskí hasiči sa rozhodne majú čím pochváliť, v obci patria k najaktívnejším organizáciám a darí sa im aj v súťažiach. Viac nám už v nasledujúcom rozhovore prezradil predseda DHZ Radimov Michal Nagy.

Stotridsať rokov, to je už naozaj kus histórie. Kedy a ako sa začala v Radimove písať tá hasičská?

Podľa zápisnice, napísanej 29. októbra 1888, bol pri príležitosti konania radnej schôdze obecnej prejednávaný okrem iného aj bod vyhlásenia vzniku požiarnej jednotky a odhlasovanie financií na zakúpenie prostriedkov pre túto požiarnu jednotka. V čase prvej svetovej vojny sa však požiarna jednotka pravdepodobne rozpadla a obnovená bola až po vzniku 1. Československej republiky. Výzbroj a výstroj si hasiči kupovali z vlastných prostriedkov, iné zdroje mali pomerne nízke. Často však organizovali zábavy a hrávali divadlá. Len v roku 1923 usporiadali v obci hasiči sedem tanečných zábav. Treba povedať, že dôležitosť hasičských jednotiek v minulosti bola oveľa väčšia ako dnes, keďže na dedinách boli ešte domy pod slamenou strechou a často bolo treba zasahovať pri ich požiaroch. Pre Radimov bol dôležitým rok 1971, kedy bola v obci slávnostne otvorená nová hasičská zbrojnica. V roku 2008 sa u nás konali oslavy 120. výročia založenia DHZ a nezabúdalo sa ani na aktívnych hasičov, ktorí sa svojou prácou podieľali na rozvoji dobrovoľnej požiarnej ochrany na Slovensku. V roku 2011 vtedajší prezident SR Ivan Gašparovič prijal v Grassalkovichovom paláci nášho člena Jána Sprušanského a v roku 2012 sme čestné občianstvo udelili bývalému členovi DHZ Radimov a súčasnému Čestnému prezidentovi DPO SR Jozefovi Minárikovi. Bol pozvaný aj na oslavy 130. výročia založenia nášho zboru, no zo zdravotných dôvodov sa na nich nemohol zúčastniť. Od roku 2015 máme uzatvorenú partnerskú spoluprácu s obcou Roubanina na Morave a spoločne sa zúčastňujeme na rôznych kultúrnych podujatiach v našich obciach.

V súčasnosti má DHZ Radimov 68 členov. Aké družstvá máte vytvorené a ako sa vám pre dobrovoľné hasičstvo darí získavať mladých nadšencov?

DHZ Radimov momentálne súťaží s dvomi družstvami – máme družstvo mužov aj žien. A veru, obom sa darí výborne. Muži dokonca v tomto roku súťažia aj v Záhoráckej hasičskej lige. Z posledných úspechov treba spomenúť napríklad 1. miesto na súťaži v Holíči „O pohár primátora mesta“. Aj v deň osláv mladí súťažili, čo nás trochu mrzelo, ale odčinili to štyrmi víťazstvami. Na ligovej súťaži v Sekuliach obsadili muži i ženy druhé miesto a na nočnej súťaži v Brodskom boli ženy druhé a muži tretí. A ako sa nám darí získavať mladých nadšencov? Každý z nás, hasičov, začínal väčšinou tým, že bol členom hasičského družstva, chodil na súťaže, a to nás k hasičstvu pripútalo. Som presvedčený, že to isté láka mladých dodnes. Časť z nich po skončení súťaženia zbor opustí a zostanú len tí, ktorým to ozaj prirástlo k srdcu a chcú byť aktívni i pri organizovaní hasičských podujatí či reprezentovaní obce. Verím, že aj naši mladí prídu na to, že dobrovoľné hasičstvo nie je len o súťažiach a pohároch a stanú sa z nich dlhoroční a najmä aktívni členovia DHZ.

Predpokladáme, že aj vy ste začínali pri hasičskom športe…

Presne tak, prišiel som kvôli hasičskému športu, ktorý ma bavil a chytil za srdce, a už som neodišiel. Členom DHZ Radimov som sa stal v roku 2005 a predsedom som už dvanásť rokov.

Okrúhle jubileum si zbor v sobotu 25. augusta pripomenul obecnými oslavami. Ich súčasťou bol nielen slávnostný sprievod obcou či položenie venca zosnulým hasičom, ale aj svätá omša v Kostole sv. Zuzany, ktorá bola spojená s posvätením novej hasičskej zástavy…

Doteraz naša organizácia zástavu nevlastnila. S podporou obecného úradu sme ju zakúpili práve pri príležitosti výročia založenia DHZ a bude nám slúžiť pri rôznych reprezentačných podujatiach a sprievodoch. Zástava je klasická, akú máva väčšina hasičských zborov, s vyobrazením patróna hasičov – svätého Floriána, logom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, názvom zboru a heslom hasičov: Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.

Pri príležitosti výročia ste nezabudli ani na odovzdávanie ocenení.

Ocenenia udeľoval Okresný výbor DPO aj partnerská obec Roubanina. V rámci zboru sme odovzdali niektorým členom povýšenia a ďakovné listy hlavne mladým, ktorí žnú v poslednom čase úspechy na súťažiach.

Aké má DHZ Radimov plány do budúcnosti?

Pravidelne v obci organizujeme dve stále podujatia: v januári tradičný maškarný ples a v júli nočnú hasičskú súťaž o pohár starostu obce. Radi by sme obe tieto podujatia zachovali na dobrej úrovni a budeme radi, ak bude o ne záujem z radov obyvateľov obce i hasičských družstiev.

Foto: Martin Kocák

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Rozhovor

Populárne články


To Top