Connect with us

Po meste behá líška, chystajú jej odchyt

Spravodajstvo

Po meste behá líška, chystajú jej odchyt

Po meste behá líška, chystajú jej odchyt

Viacero Seničanov v uplynulých dňoch v meste zazrelo nevítaného návštevníka – líšku. Prekvapujúce je najmä to, že sa nepohybovala v okrajových častiach Senice, ale priamo v uliciach, dokonca aj v centre. Podľa veterinárov nejde o normálny jav a líšku sa v spolupráci s mestskou políciou chystajú odchytiť.

Na okraji záhorských dedín a dokonca aj miest sa v posledných rokoch líšky vyskytujú stále častejšie. Hlavne v zime ich možno stretnúť v tesnej blízkosti domov, kde si hľadajú potravu. „Láka ich hydina na dvoroch, ale aj neuzamknuté kontajnery,“  uviedla pre Záhorák Beáta Parízková, vedúca oddelenia zvierat Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Senica. Dodala, že líšky sa dnes správajú inak, než v minulosti. Vtedy stačilo, aby sa na dvore objavil človek a zviera ušlo. Ak sa tak nestalo, dalo sa predpokladať, že líška je besná. „Dnes sú už líšky domestikované, ľudí s neboja. Prispôsobili sa prostrediu, zvykli si na človeka a nezačnú pred ním hneď utekať.“

Keď ju zbadáte, volajte!

Opatrnosť je však určite nevyhnutná, ak sa zviera zdržiava na jednom mieste a je neprimerane plaché. Za normálnu nemožno považovať ani situáciu, kedy sa líška v lete pohybuje v uliciach mesta. „Nie je to prirodzené a určite to budeme riešiť. Zatiaľ sme od obyvateľov žiaden podnet nedostali, situáciu však preveríme a v spolupráci s MsP sa pokúsime líšku odchytiť živú a následne zabezpečiť jej vyšetrenie,“ uviedol riaditeľ RVPS Senica Alojz Žúrek. Náčelník MsP Rastislav Janák potvrdil, že veterinárom poskytnú potrebnú súčinnosť. Líšku sa pokúsia odchytiť slučkou, keďže narkotizačná zbraň nebola dlho používaná a nie je kompletná. „Občanov prosíme, aby v prípade, keď líšku zbadajú v uliciach, bezodkladne kontaktovali mestskú políciu alebo RVPS,“ dodal R. Janák.

Bez besnoty

Podľa poľovníkov sú kontajnery na komunálny odpad pri domoch a bytoch pre líšky ideálnym zdrojom potravy a rovnako ich lákajú aj veľké skládky odpadov. Bežne tak líšku možno vídať napr. na smetisku pri Šaštíne či Jablonici. V záhorských lesoch je v súčasnosti viac líšok ako v minulosti. Pod ich premnoženie sa podpísala najmä pravidelná vakcinácia proti besnote. „Prípad besnoty u líšky sa u nás nevyskytol niekoľko rokov. Na jednej strane je to pozitívne, na strane druhej si však príroda nemôže sama prirodzeným spôsobom regulovať stavy tejto zveri. Líšky sú zdravé, majú dobré podmienky pre rozmnožovanie a ich populácia neúmerne narastá,“ konštatoval tajomník Regionálnej organizácie SPZ v Senici Jozef

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top