Connect with us

Záhorák na návšteve v obci LETNIČIE

Téma

Záhorák na návšteve v obci LETNIČIE

Záhorák na návšteve v obci LETNIČIE

Rozloha: 670 ha

Prvá písomná zmienka: r. 1452

Starosta obce: Marián Dvorský

 

História

Prvá písomná zmienka o obci sa nachádza v daňovom súpise z roku 1452, ktorého originál je uložený v Maďarskom krajinskom archíve v Budapešti. Udáva sa v podobe Lettniecze, mala vtedy 15 dvorov a bola zaradená k hradu Holíč. Obec leží na území, ktoré patrilo po rozpade Veľkej Moravy k hraničnej oblasti medzi formujúcim sa Uhorským a Českým štátom. Najstaršie osídlenie je doložené archeologickými vykopávkami. V roku 1736 prešla obec do rúk Habsburgovcov.

Obyvateľstvo

Obec má dnes 505 obyvateľov. „Cieľ je udržať počet obyvateľov nad 500, čo sa nám celkom úspešne darí. V posledných rokoch sa niektorí odsťahovali, iní zasa do obce prišli, čím obsadili aj staršie rodinné domy. Stav počtu obyvateľov sa posledné roky drží v rovnováhe,“ uviedol starosta Marián Dvorský.

Bývanie

V roku 2014 obec dokončila komplikovaný výkup 15 pozemkov pre výstavbu rodinných domov v lokalite Nová ulica. „Tieto pozemky sú už záujemcom odpredané, takže v súčasnosti prebieha výstavba nových domov. V budúcnosti uvažujeme s novou výstavbou v lokalite Vrchná kolónia,“ informoval starosta.

Školstvo

Obec bola pred niekoľkými rokmi nútená z finančných dôvodov, ale aj z dôvodu malého počtu detí, zrušiť základnú školu, ktorá bola umiestnená v budove materskej školy. „Dnes naše deti chodia väčšinou do ZŠ Gbely, kde ich vozí školský autobus. V uvoľnených priestoroch bola zriadená posilňovňa a svoju miestnosť tu má aj ZUŠ Gbely, do ktorej chodia škôlkari i staršie deti na výtvarný krúžok,“ hovorí M. Dvorský. V obci naďalej funguje škôlka, ktorú navštevuje 15 detí.

Kultúra a šport

V Letničí pôsobia dlhé roky viaceré spoločenské organizácie. Slovenský zväz záhradkárov každoročne organizuje výstavu ovocia a zeleniny, Slovenský poľovnícky zväz pripravuje poľovačky a skúšky psov, Únia žien a Jednota dôchodcov Slovenska sa zapájajú do akcie „Sladká nedzela“, ktorá sa pravidelne koná v Gbeloch a Holíči. Dobrovoľný hasičský zbor organizuje súťaž O pohár starostu a zúčastňuje sa na súťažiach v okolitých obciach. TJ Letničie pripravuje futbalové stretnutia, športové podujatia na ihrisku a je aj organizátorom hodových zábav. V obci majú aj skupinku „fašiangárov“, ktorá organizuje fašiangové oslavy a májovú veselicu spojenú so zabíjačkou. Obec je organizátorkou stretnutia s Mikulášom, Dňa matiek, posedenia s dôchodcami a Vianočného stolnotenisového turnaja.

Problémy a zámery

Obci sa v posledných rokoch podarilo zrealizovať viacero väčších projektov, ako boli napr. výstavba cesty pri IBV, viacúčelové ihrisko, zateplenie, výmena okien a nová fasáda na futbalových kabínach, prestavba garáže DHZ, zakúpenie stoličiek a stolov pre 100 miest do kultúrneho domu, rekonštrukcia pohostinstva či rozšírenie verejného osvetlenia. „Všetky tieto akcie sme hradili z vlastných zdrojov,“ zdôrazňuje starosta. „Okrem toho sa nám podarilo zohnať finančné prostriedky na výmenu okien a rekonštrukciu kúrenia v MŠ. škole. V súčasnosti máme rozpracovanú žiadosť o finančné prostriedky z eurofondov na rekonštrukciu potoka pri ihrisku TJ a pripravenú projektovú dokumentáciu na výstavbu chodníka na Novej ulici, čo by sa malo realizovať z prostriedkov združenia MAS,“ hovorí starosta.  Letničie má tú výhodu, že je plne plynofikované, má vodovod a je aspoň čiastočne odkanalizované. „Určite by sme mali záujem aj o rozšírenie kanalizácie na celú obec, no našim žiadostiam, podaným na BVS a Envirofond, nebolo vyhovené, pretože sme malá obec a dnes sa kladie dôraz hlavne na návratnosť vložených prostriedkov. Ak priamo štát alebo BVS nezačnú riešiť otázku budovania kanalizácií v malých obciach, tieto nebudú schopné takú náročnú stavbu realizovať,“ zdôrazňuje M. Dvorský.

 

 

 

 

 

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Téma

To Top