Connect with us

Viac nových zastávok

Spravodajstvo

Viac nových zastávok

Viac nových zastávok

SENICA (rz, lv) – Mesto pokračuje vo výmene autobusových zastávok. Vlani ich pribudlo desať, rovnaký počet nových prístreškov dostanú cestujúci aj v tomto roku. Prístrešky by mali byť osadené ešte do konca júna a mesto do nich investuje 49 tisíc eur.

V Senici je 45 zastávok MHD, pričom len 15 z nich malo prístrešok. K výberu zastávok, ktoré budú vymenené, sa pristupovalo podľa toho, kde nastupuje najviac ľudí. Na niek­torých miestach boli staré prístrešky vyme­nené za nové, inde doteraz nekryté nástu­pištia dostali nové prístrešky.Vlani boli okrem nových zastávok dva zachovalé prístrešky zrekonštru­ované a premiestnené, tento rok sa takto využila jedna zo zastávok. Rekonštrukcia nástupíšť MHD sa skladá z odstránenia doterajšej spevnenej plo­chy, starých prístreškov a mobiliáru. Nová spodná stavba zo zámkovej dlažby má osadené pätky, na ktoré sa pripevňuje prístrešok. Výplň prístrešku je z kaleného bezpečnostného skla a celý prístrešok je vo farbách mesta, teda v modrej a čer­venej. Vo vnútri sú osadné lavičky z odolného tropického dreva, ale aj oceľové ischiatické lavičky. Tie sa osvedčili a v zastávkach sa prestali zdržiavať ľudia, ktorí tu na svoj spoj nečakali. Ischiatické lavičky sú v podstate opierky, ktoré pomôžu čakajúcim, no neposkytujú pohodlie na dlhé sedenie či ležanie. K výmene a rekonštrukcii autobusových zastávok mesto pristúpilo z viacerých dôvodov – postupne chce zjednotiť ich vzhľad a vybudovať ich aj tam, kde doteraz prístrešky neboli. Pri výmene prístreškov a vybavenia je tak zohľadnené estetické aj praktické hľadisko.

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

Populárne články


To Top