Connect with us

Záhorie výkričníkom na červenej mape!

Téma

Záhorie výkričníkom na červenej mape!

Záhorie výkričníkom na červenej mape!

 

Zo záhorského regiónu sa dramaticky vytráca rozmanitosť života. Vo veľkej miere za to môžu nelegálne aktivity, ktorých obeťami sú voľne žijúce živočíchy.  Združenie Ochrana dravcov na Slovensku zverejnilo mapu lokalít, kde boli za cca 20 posledných rokov zaznamenané prípady vtáčej kriminality. Negatívne je na nej zapísané aj Záhorie, kde zaregistrovali približne 40 otrávených, zastrelených či inak usmrtených dravých vtákov. Ich spoločenská hodnota dosahuje viac ako 68 tisíc eur!

 

„Príčiny úbytku biodiverzity v krajine sú rôzne: zmeny vo využívaní krajiny, znečistenie prostredia, neefektívne kontrolovaná výstavba a rozvoj miest – to všetko má za následok rýchly úbytok voľne žijúcich živočíchov a rastlín a stratu prirodzených biotopov. Do popredia sa však svojím negatívnym vplyvom čoraz viac dostávajú aj nelegálne aktivity, ktorých obeťami sú voľne žijúce živočíchy. V prípade niektorých druhov je dokonca ohrozené ich prežitie, pričom osobitnou skupinou u nás sú práve dravé vtáky,“ potvrdila Zuzana Guziová z Ochrany dravcov na Slovensku. Zdôraznila, že dravce zväčša nebývajú obeťami náhodných činov: „Existujú jednotlivci alebo skupiny, ktoré majú na nelegálne aktivity motív, prostriedky aj vybavenie…“

Pomôcť môže aj verejnosť

Na Záhorí na nelegálne aktivity doplatili viaceré druhy dravcov, najčastejšie to bol myšiak lesný, myšiarka ušatá a haja červená, no o život prišiel aj výr skalný, orliak morský, jastrab lesný, sokol rároh či orol kráľovský. Lokality nálezu usmrtených vtákov pokrývajú celý región a sú medzi nimi napr. katastre Kátov, Holíč, Kopčany, Mokrý Háj, Senica, Dojč, Cerová, Smolinské, Sekule, Moravský Svätý Ján, Vysoká pri Morave, Kostolište či Gajary. Zatiaľ posledný prípad pochádza z marca 2018, kedy bolo nájdených 6 otrávených myšiakov lesných pri Lakšárskej Novej Vsi. Spoločenská hodnota týchto dravcov bola vyčíslená na 5520 €.

„Skutočný rozsah nelegálnej činnosti je omnoho vyšší, než sa nám podarí zistiť. Napomôcť pri odhaľovaní a riešení prípadov môže teraz aj verejnosť. Prostredníctvom mobilnej aplikácie „BirdCrime“, ktorá je bezplatne k dispozícii pre operačný systém Android, možno  jednoduchým spôsobom nahlásiť nález živého alebo uhynutého jedinca, ktorý mohol byť obeťou nelegálnej aktivity,“ uzatvára Guziová.

mk, foto: Jozef Chavko    

 

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Téma

Populárne články


To Top