Connect with us

So strážkyňou veľkomoravských tajomstiev

Téma

So strážkyňou veľkomoravských tajomstiev

So strážkyňou veľkomoravských tajomstiev

KOPČANY –Na reťaz aktivít, zameranú na osvetovú činnosť pre ohľaduplný prístup k stromom a pre popularizáciu arboristiky, nadviazalo OZ KOZEL 6. ročníkom programu Strominkovia. Tentokrát sme si pre svoje pôsobenie vybralo obec Kopčany, žiakov jej ZŠ a lipku pri najstaršom slovenskom kostolíku…

Deti nás ráno čakali v areáli školy, kde pod dohľadom učiteliek vyrábali hmyzí domček. Ich činnosť nás plynule presmerovala k účelu našej návštevy. Ako vždy, aj teraz sme ich pozornosť upriamili na dôležité funkcie stromov. Popritom sme spoločne zasadili stromček, ktorý sme priniesli ako dar, aby im v škole zostala na nás spomienka. A potom sme sa vybrali za obec, na miesto, kde tichučko v poli rastie stará lipka, robiaca spoločnosť vzácnemutisícročnému kostolíku.

Na nezasväteného lipka možno ihneď nezapôsobí ako výnimočný strom, neohúri neobyčajnou veľkosťou, ani neobyčajným tvarom. Žije ale v ťažkých podmienkach, ako solitér, vetrom ošľahaná, suchom vyprahnutá, ničím nechránená… A my sa postupne dozvedáme, že jej vek môže presahovať 200 rokov. Keď vzhliadneme dobové fotografie, uznávame tento údaj za hodnoverný. Vzhľadom k ťažkým podmienkam „priberala“ vo svojom živote pomalšie. Napriek jej skromnosti tvorí neodmysliteľnú a dôležitú súčasť scenérie, ktorá zachytáva starý veľkomoravský kostolík. Spolu s ním je zaznamenaná na každom fotografickom zábere, vyobrazená na každom výtvarnom diele, kostolík bez tejto lipky by prišiel o mnohé zo svojej charizmy.

Lipka má svoje boliestky. Okrem spomenutých ťažkých podmienok a nie najšťastnejším zásahom z minulosti, sa pri obnove kostolíka a archeologických prácach zasahovalo aj do jej výhradného priestoru, v ktorom má uložené korene. I keď je mnohé pre nás neviditeľné a ukryté pod zemou, prejavy stromu po týchto činnostiach začíname pozorovať v korune až po niekoľkých rokoch. Koruna začína presychať, ustupovať. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti je potrebný odborný zákrok. Preto sme lipke chceli pomôcť a zároveň ukázať deťom, ako túto činnosť vykonávajú profesionáli. Statočnú lipu vzali do svojich rúk arboristi Jakub Kováč a Martin Bella.

V Kopčanoch po nászostal zasadený okrasný buk, ošetrená vzácna lipka, myšlienky venované stromom a odovzdané deťom. Ako neplánovaný a nečakaný bonus pre násbola aj prednáška miestneho pamätníka pána Petra Kubáňa, ktorý prezradil mnohé o kostolíku i o lipke, ktorá nás na toto miesto priviedla.

V spolupráci s učiteľkou Ivonkou Bolebruchovou prihlasujeme Lipu malolistú, rastúcu pri kostole Margity Antiochijskej, do ankety Strom roka 2018. Držme našej lipovej strážkyni veľkomoravských tajomstiev palce, aby bola vybraná do finálového súťaženia a najmä, aby na svojom tajuplnom a vzácnom miestečku, ktoré jej pre život vybral ktosi z našich predkov, stála ešte dlhé veky…

D. Ševčíková

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Téma

To Top