Connect with us

Chcú kompostér do každej domácnosti

Spravodajstvo

Chcú kompostér do každej domácnosti

Chcú kompostér do každej domácnosti

Starostka Borského Sv. Jura Anna Kratochvílová a starosta Moravského Sv. Jána Anton Emrich sa stretli so zástupcami o. z. Priatelia Zeme– SPZ, aby diskutovali o tom, ako zvýšiť triedenie odpadu vo svojich obciach. 

Branislav Moňok, podpredseda neziskovej organizácieponúkajúcej odborné poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, uviedol niekoľko príkladov z obcí, ktoré sa rozhodli podobný problém riešiť. Analýzou komunálneho odpadu sa zistilo, že viac ako 40 % by bolo možné kompostovať a znížiť tak množstvo domového odpadu, ktorý končí na skládkach. Najefektívnejším riešením, ako znížiť množstvo komunálneho odpadku končiaceho na skládke, je zabezpečiť kompostéry do každej domácnosti. Prvým krokom bude analýza komunálneho odpadu v oboch obciach, ktorá ukáže, koľko odpadu by sa dalo zhodnotiť na domácom kompostovisku. Starostovia po analýze komunálneho odpadu a odsúhlasení obecným zastupiteľstvom pripravia podklady na projekt a pokúsia sa získať financie z eurofondov alebo environfondu. O. z. Priatelia Zeme – SPZ prisľúbilo zorganizovať v oboch obciach prednášky na tému domáceho kompostovania.

V Lozorne začali vlani

O tom, že domáce kompostéry majú význam, sa už presvedčili v Lozorne, kde tento projekt spustili vlani na jar. „Projektom domáceho kompostovania sme reagovali na zmenu zákona o odpadoch, podľa ktorého je každá obec povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu bioodpadu,“ uviedol starosta Ľubomír Húbek. Aj v tejto obci zakúpeniu domácich kompostérov predchádzala dôkladná analýza odpadu, ktorá potvrdila, že viac ako polovicu všetkého odpadu obce pochádza práve zo záhrad a kuchyne. „Z celkového množstva skúmaného komunálneho odpadu bolo možné kompostovať až 56,40 %,“ dodal Ľ. Húbek.

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top