Connect with us

Rodí sa Mačka Záhoráčka

Spravodajstvo

Rodí sa Mačka Záhoráčka

Rodí sa Mačka Záhoráčka

HOLÍČ (mk) – Mesto sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok na projekt „AusblickmitWeiblick“. Projekt bude realizovaný spoločne s rakúskym mestom Hollabrunn, poslanci podanie žiadosti o dotáciu odsúhlasili na svojom zasadnutí vo štvrtok 17. mája.

Zameraním projektu sú mlyny a mlynárska tematika, čo v prípade Holíča znamená opravu jedinečného veterného mlyna. „Projekt je rozdelený na dve časti. Investičná časť bude zahŕňať výmenu strechy a lopatiek na veternom mlyne, vybudovanie rozhľadne na Hrebeni a informačný systém. V neinvestičnej časti projektu sú naplánované rôzne spoločné kultúrne aktivity, ako mlynárska akadémia, kováčske a drotárske sympózium, spoločná putovná výstava kováčskych a drotárskych výrobkov, či ochutnávka záhoráckych špecialít. Súčasťou projektu budú tiež odborné semináre, infocesty pre novinárov zo Slovenska a Rakúska a vypracovanie spoločnej stratégie marketingovej značky „Mačka Záhoráčka“ a logomanuálu pre jej používanie. Všetky tieto kultúrne aktivity budú partneri projektu realizovať spoločne,“ uviedla pre Záhorák Ing. Katarína Turečková z oddelenia regionálneho rozvoja a dotačnej politiky MsÚč.

Za spomínanou marketingovou značkou  sa bude skrývať čierna mačka s kolesom od mlyna. „Mačka Záhoráčka bude sprievodcom pre turistov zatiaľ po mlynoch na Záhorí, do budúcnosti bude rozšírená na ďalšie pamätihodnosti. Know-how pochádza od rakúskeho partnera, kde funguje ako „Kellerkatze“,“ prezradila Ing. Turečková. Celkové oprávnené náklady na projekt „AusblickmitWeiblick“ za mesto Holíč boli vyčíslené na 800 tisíc €, 5%-né spolufinancovanie by predstavovalo 40 tisíc €. Cieľom projektu bude zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu.

 

Holíčsky veterný mlyn je jediným zachovaným veterným mlynom na Slovensku. Ide o tzv. holandský typ veterných mlynov. Mlieť sa v ňom prestalo po 1. svetovej vojne.

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

Populárne články


To Top