Connect with us

A vlaky v noci trúbia ďalej…

Spravodajstvo

A vlaky v noci trúbia ďalej…

A vlaky v noci trúbia ďalej…

BRODSKÉ (rz) – Obyvatelia Brodského majú už takmer tri roky budíček uprostred noci. A nie hocijaký. O spánok ich oberá trúbenie vlakov, ktoré prechádzajú cez obec. Prechod, ktorý by mal problém vyriešiť, stále nestojí, a Brodčania sú zo situácie už doslova zúfalí.

Železničná stanica v Brodskom má jednu veľkú nevýhodu. Nemá zabezpečený prechod cez koľajnice. Cestujúcich cez deň v minulosti sprevádzal železničný personál, to však železnice zrušili a pre bezpečnosť občanov zaviedli trúbenie. „Do budúcna rátame, že sa na tomto priechode pre peších vybuduje zabezpečovacie zariadenie. Je to priorita Železníc Slovenskej republiky pre rok 2014,“ informovala pred troma rokmi Martina Pavlíková, hovorkyňa ŽSR. Z pohľadu obyvateľov obce sa však odvtedy nezmenilo vôbec nič: vlaky trúbia ďalej a ľudia nevedia, čo je to pokojný spánok. Hoci tí, ktorí si postavili domy pri trati, s rušnou premávkou rátali, toto už považujú za extrém. Priznávajú, že počas dňa pri bežnom ruchu trúbenie veľmi nevnímajú, v noci ich však neraz doslova posadí na posteli. Starostka Brodského Anna Krídlová, ktorá sama býva len 10 metrov od koľajníc, sťažnostiam občanov rozumie. Už pred rokom pre Záhorák uviedla: „Zatrúbi tu každý vlak, ktorý tadiaľto prichádza. Niektorý len krátko, rušňovodič sa snaží byť ohľaduplný, iní ale trúbia aj viackrát za sebou, akoby to robili naschvál…“

Nový termín – prvý polrok 2017

Trúbenie vlakov na železničnej stanici v Brodskom je spôsobené povinnosťou rušňovodičov informovať účastníkov cestnej premávky o vlaku blížiacom sa k nebezpečnému priecestiu. V koľaji č. 1 a 2 je zabudovaný priechod pre cestujúcich k nástupišťu v smere jazdy Kúty – ČR, ktorý v súčasnosti nie je vybavený zabezpečovacím zariadením. Keďže ide o trať zaradenú do siete koridorových tratí, musela spoločnosť ŽSR v zmysle služobných predpisov aj príslušného zákona o dráhach prijať opatrenia na zaistenie bezpečnosti cestujúcej verejnosti. Okrem trúbenia vlakov prechádzajúcich týmto priechodom patrí k spomínaným opatreniam aj zníženie rýchlosti vlakov na 100 km/h. Pôvodne mal byť problém Brodčanov definitívne vyriešený v lete 2015, kedy malo na priecestí pribudnúť priecestné zabezpečovacie zariadenie. Vlakom by vďaka nemu odpadla povinnosť trúbiť. Prečo k splneniu sľubu doteraz neprišlo? „Realizácia takej stavby, ako je priecestné zabezpečovacie zariadenie, pozostáva z celej rady úkonov, ktoré si v každej etape vyžadovali a vyžadujú určitý nevyhnutný čas. Týmito úkonmi sú vykonanie verejnoprávneho konania o spôsobe zabezpečenia priecestia, vypracovanie investičného zadania k výberu zhotoviteľa projektovej dokumentácie, verejné obstarávanie zhotoviteľa projektovej dokumentácie a uzavretie zmluvy s víťazom, spracovanie a schvaľovanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie stavebného povolenia, vypracovanie investičného zadania pre výber zhotoviteľa stavby, verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby a uzavretie zmluvy s víťazom VO a vlastná realizácia stavby so zabezpečením kolaudačného rozhodnutia,“ vysvetľuje hovorkyňa ŽSR Martina Pavlíková. V súčasnosti je rekonštrukcia priecestia v traťovom úseku Kúty – štátna hranica SR/ČR, v rámci ktorej bude vybudované priecestné zabezpečovacie zariadenie v Brodskom, tesne pred ukončením procesu verejného obstarávania. „Železnice Slovenskej republiky očakávajú zrealizovanie prác v prvom polroku 2017. Po podpise Zmluvy o dielo s víťazom verejného obstarávania prebehne realizácia stavby s predpokladanou dĺžkou trvania 5 mesiacov,“ uviedla M. Pavlíková. Zároveň pripomenula, že pre jazdu vlakov po tratiach ŽSR platí legislatíva, ktorú musí spoločnosť aj dopravcovia plne dodržiavať, a to aj v záujme obyvateľov obce Brodské. „Treba si uvedomiť, že železnica tu bola skôr. Obyvatelia, žijúci v jej okolí si musia byť vedomí jej dopadov, ktoré vyplývajú vždy z konkrétnej prevádzky a situácie na dráhe, a strpieť aj takúto situáciu,“ dodala hovorkyňa.

 

 

 

 

Viac v téme Spravodajstvo

To Top