Connect with us

Na Záhorí chýbajú kvalifikovaní odborníci

Spravodajstvo

Na Záhorí chýbajú kvalifikovaní odborníci

Na Záhorí chýbajú kvalifikovaní odborníci

Nezamestnanosť na Záhorí naďalej klesá, zásluhu na tom má najmä blízkosť priemyselných parkov a vznik nových pracovných príležitostí aj u menších zamestnávateľov. Ku koncu októbra bolo v troch okresoch regiónu dovedna evidovaných 5995 uchádzačov o zamestnanie, čo je o 401 menej ako v predchádzajúcom mesiaci.

V okrese Senica evidoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) 2668 uchádzačov o zamestnanie, ich počet sa v porovnaní so septembrom znížil o 151. V okrese Skalici bolo v evidencii úradu práce 1320 nezamestnaných a ich počet oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 71, v okrese Malacky bolo v októbri v evidencii 2007 uchádzačov o zamestnanie a aj tu prišlo k poklesu ich počtu o 179.

Chýba odborná pracovná sila

Aj keď sa zdá, že takmer 6000 nezamestnaných v regióne je ešte stále vysoké číslo, v skutočnosti je počet záujemcov o prácu podstatne menší. Minimálne polovica nezamestnaných je totiž v evidencii len preto, lebo štát takto za nich platí zdravotné poistenie. Firmám tak vzniká reálny problém, keď vznikajúce voľné pracovné pozície nie je kým obsadiť. „Ku koncu mesiaca október zamestnávatelia okresov Senica a Skalica nahlásili 616 voľných pracovných miest. Najviac hľadaní boli montážni pracovníci a pracovníci v oblasti služieb, ako sú napríklad kuchári a čašnícim,“ uviedla pre Záhorák Oľga Partlová, riaditeľka odboru služieb zamestnanosti ÚPSVaR Senica. Dodala, že paradoxne práve z týchto odborov sú v evidencii aj vysoké počty uchádzačov o zamestnanie, čo je dané najmä nízkymi mzdami v uvedených profesiách.

Problém? Nastavenie školstva

Podľa riaditeľa ÚPSVaR Senica Jána Kovára je za problematickou situáciou na trhu práce súčasné nastavenie školstva, ktoré nie je schopné operatívne reagovať na požiadavky zamestnávateľov. „Taký chaos, ako dnes, snáď v školstve ešte nikdy nebol! Tendenciou mnohých škôl je zachrániť jedného učiteľa na úkor žiakov. My však tomuto trendu nechceme podľahnúť. Budeme na samosprávny kraj ako zriaďovateľa stredných škôl tlačiť, aby zakladanie nových odborov zameraných na spoločenské vedy nepovoľoval,“ uviedol J. Kovár. K nepriaznivému stavu podľa jeho slov prispieva aj to, že súčasné školstvo je rozdelené akoby na tri vetvy – základné školy patria pod mestá a obce, stredné pod vyššie územné celky a vysoké pod ministerstvá. V dôsledku toho chýba nevyhnutná koordinácia a kontinuita.

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top