Connect with us

Na Záhorí pribúda cudzincov

TOP

Na Záhorí pribúda cudzincov

Na Záhorí pribúda cudzincov

Na Záhorí sa v poslednom čase pohybuje viac cudzincov, ako v minulosti. Ide o robotníkovpracujúcich v priemyselných parkoch a väčších fabrikách, pre ktorých sa záhorské mestá stali prechodným domovom. Niektorí občania sa však obávajú, že to prinesie zhoršenie bezpečnostnej situácie v regióne. 

Na problém vo štvrtok 1. marca na MsZ upozornili aj senickí poslanci. „Pred Vianocami dochádzalo v meste ku krádežiam, jednak v obchodoch, a tiež v obytných domoch, kde boli vykrádané vchody. Okrem toho boli zaznamenané incidenty aj v nočných kluboch, dokonca v jednom podniku došlo ku krvavej bitke. Občania sa preto pýtajú, či tieto udalosti nesúvisia s výskytom cudzincom v meste a aké opatrenia sa urobili, aby sa takéto prípady neopakovali,“ uviedla poslankyňa Ľubica Krištofová.

Podľa náčelníka MsP Rastislava Janáka zvýšenie kriminality v súvislosti s pobytom cudzincov v Senici zaznamenané nebolo, incidenty sa objavili len na diskotékach. Prednostka MsÚ Katarína Vrlová informovala, že mesto situáciu podrobne monitoruje. „Aktuálne preverujeme ubytovne, ktoré sa nachádzajú na území Senice a zisťujeme, či ide o legálne  zariadenia, ktoré majú všetky povolenia od príslušných štátnych orgánov. S niektorými prevádzkovateľmi takýchto zariadení sme sa už stretli a momentálne výsledky vyhodnocujeme.“

Podľa K. Vrlovej je k pobytu v Senici cez cudzineckú políciu prihlásených cca 470 cudzincov, takmer 270 z nich ale reálne v meste nežije. „Na cudzineckej polícii sú síce registrovaní na mesto Senica, ale nie sú tu ubytovaní, ani sa tu nenachádzajú. K dispozícii tak máme dva údaje – na jednej strane je to počet tých, ktorí sú v Senici prihlásení, a potom počet tých, ktorí tu skutočne aj žijú. Ich stav overujeme,“ uviedla K. Vrlová. Samospráva chce podľa nej podniknúť opatrenia hlavne tam, kde sú cudzinci ubytovaní. „Veľa z nich je rozptýlených v rôznych prenajatých bytoch, takže v ubytovniach ich je menej, ako sme predpokladali. V každom prípade je naším cieľom zistiť reálny stav a urobiť všetko pre to, aby bola zabezpečená bezpečnosť našich občanov,“ zdôraznila.

Kontrolné miesta mestskej polície

Senica nie je jediným mestom Záhoria, kde pribudlo cudzincov srbskej či inej národnosti. Skúsenosti s nimi majú aj v Malackách. „Trvalou úlohou pre vedenie mesta na tento rok sa stala kontrola herní a ubytovní. Mesto sa sústreďuje na podnety k nelegálne prevádzkovaným ubytovniam, preto ich aj mestský úrad v súčinnosti s MsP priebežne monitoruje a spisuje ich zoznam. Ak zachytíme signál o takejto prevádzke, dávame podnet cudzineckej polícii,“ uviedla hovorkyňa radnice Ľubica Pilzová. Dodala, že od Malačanov mesto dostalo aj podnety súvisiace s rušením verejného poriadku. Išlo o dve lokality a radnica v nich následne zriadila kontrolné miesta MsP.

Naopak, problémy s cudzincami nemá Skalica, čo potvrdil viceprimátor Milan Roman. „Napriek tom, že v Skalici je citeľný nedostatok pracovnej sily, zatiaľ neevidujeme žiadny problém s cudzincami. Aj každoročnou výstavbou nájomných bytov sa snažíme vytvárať podmienky v meste nielen pre domácich, ale aj pre ďalšiu kvalifikovanú pracovnú silu z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia. V našom meste sú vítaní vzdelaní ľudia, ktorí niečo vedia a chcú pracovať,“ dodal M. Roman.

 

Viac v téme TOP

To Top