Connect with us

Záhorák na návšteve v obci Borský Mikuláš

Téma

Záhorák na návšteve v obci Borský Mikuláš

Záhorák na návšteve v obci Borský Mikuláš

Rozloha: 4998 ha

Prvá písomná zmienka: r. 1394

Starosta: Vladimír Bízek

 

Obyvateľstvo

Obec sa skladá z dvoch katastrálnych území – Borský Mikuláš a Borský Peter, k zlúčeniu ktorých prišlo 1. januára 1975. Počtom obyvateľov 3990 patrí medzi najväčšie obce na Záhorí.

 

Bývanie

Z dôvodu zachovania dedinského charakteru v obci preferujú výstavbu rodinných domov, tých je tu viac ako 1800. Okrem toho sa tu nachádza aj 7 bytových domov. „Keďže záujem mladých ľudí o bývanie v obci stúpa, je našou prioritou vybudovať nové nájomné bytové domy, ktoré sú v súčasnosti v prípravnej fáze,“ informoval starosta V. Bízek. V obci je vybudované moderné zdravotné stredisko s ambulanciou všeobecného lekára, detskou a zubnou ambulanciou i lekárňou. Pre dôstojný život seniorov je zriadený moderný domov dôchodcov, v ktorom žije 26 klientov.

 

Školstvo

Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie s celodennou prevádzkou pre 115 detí. Škôlka podporuje zdravý životný štýl a vzťah detí k pohybu a radosti z neho.  Pre deti a rodičov organizuje v spolupráci s OZ Búraňáčik viaceré podujatia, napr. Detskú olympiádu, Šmolko-olympiádu či karneval. MŠ sa zapája aj do rôznych súťaží a grantových projektov. Získanými finančnými dotáciami sa snaží skvalitniť výučbu, hry a pobyt detí v MŠ. Popri MŠ sa v obci nachádza aj plnoorganizovaná ZŠ, ktorú navštevuje ju 293 žiakov. V aktuálnom rebríčku hodnotenia kvality škôl inštitútom INEKO sa škola opäť umiestnila na 1. mieste na Záhorí, pričom v rámci kraja skončila druhá a v rámci Slovenska na 23. mieste. Vynikajúce výsledky sú zásluhou žiakov, učiteľov aj vedenia školy. Najlepší žiaci bývajú každoročne ocenení na slávnostnej kultúrnej akadémii Deň obce, kde im starosta udeľuje ďakovné listy za úspešnú reprezentáciu v  rôznych oblastiach. Borský Mikuláš sa môže pochváliť aj základnou umeleckou školou, ktorá sídli v nových priestoroch budovy kultúrneho domu. Navštevuje ju 105 žiakov hudobného, výtvarného a dramatického odboru. Pod hlavičkou ZUŠ pôsobí Búranský tyjáder a hudobné telesá Brass kvintet, Klarinetový kvintet, mládežnícka kapela HIC a najmä Big Band Storm, už účinkoval aj v Slovenskom rozhlase.

 

Kultúra a šport

Kultúrny a spoločenský život v obci obohacujú folklórni, divadelní, hudobní či športoví nadšenci a milovníci prírody: Dobrovoľný hasičský zbor, OKS SLZA, DFS Studnička, seniorský spevácky súbor Spievanky, búranské ochotnícke divadlo BOD, DH Búranka, hudobná skupina Synkopa, rocková kapela V-36, heligonkári 2bra3 Šediví, JDS, Únia žien, združenie záhradkárov, včelári, dve poľovnícke združenia, TJ Sokol, FC Šrotari Búre, MŠK B. Mikuláš, TJ Junior Club, Rally-cross klub a množstvo jednotlivcov a nadšencov. K najatraktívnejším kultúrnym podujatiam patria búranské fašiangy a maxikolo, Deň matiek, Deň obce, celoobecné dožinky, divadelné predstavenia a vianočné koncerty, ktorých vyvrcholením je Benefičný vianočný koncert. Veľmi atraktívne sú medzinárodné športové podujatia: 24. – 25. marca sa uskutočnia medzinárodné majstrovstvá SR Country cross, 1. mája sa v obci budú konať Majstrovstvá Európy v presnej orientácii a 26. mája sa možno tešiť na 49. ročník medzinárodných chodeckých pretekov Záhorácka dvadsiatka.

 

Zámery a výzvy

„V budúcnosti máme v úmysle vybudovať zvyšok chýbajúcej kanalizácie. Tá z dôvodu nevysporiadaných pozemkov nie je vybudovaná v asi tretine obce, čo považujeme za veľký problém,“ uviedol starosta V. Bízek. Okrem kanalizácie treba riešiť aj problematiku sociálnych služieb, najmä rozšírenie, výstavbu alebo dostavbu zariadení pre seniorov. „Súčasný stav v umiestňovaní starších občanov odkázaných na tieto služby je často priam neriešiteľný, zvlášť pre občanov, ktorí potrebujú umiestnenie v špecializovaných zariadeniach,“ vysvetľuje starosta. Vlani sa v obci podarilo zrealizovať viacero zámerov, k najväčším akciám patrila rekonštrukcia budovy kultúrneho domu a obecného úradu, ale tiež rekonštrukcia miestnej komunikácie v dĺžke 900 m. Obec z vlastných prostriedkov zrekonštruovala budovu MŠ a vytvorila nové priestory pre 45 detí.

Zo života obce

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Téma

To Top