Connect with us

Troyerovu kúriu poslanci neschválili

Spravodajstvo

Troyerovu kúriu poslanci neschválili

Troyerovu kúriu poslanci neschválili

SENICA (ts) – Troyerovu kúriu do Evidencie pamätihodností mesta Stupava nezapíšu. Na februárovom zasadnutí MsZ totiž návrh na jej zápis neprešiel a kúria tak v súčasnosti nemá ani tú najnižšiu – symbolickú formu ochrany.

V Stupave sa nachádzajú len dve šľachtické kúrie. Jedna z nich je na Hlavnej ulici, prezývajú ju Zemanské, a pamiatkovú ochranu získala ešte v roku 1963, kedy ju zapísali do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu. Druhá sa nachádza na Agátovej ulici a ide o Troyerovu kúriu. Keďže táto v súčasnosti nemá žiadny stupeň ochrany, z dôvodu kultúrno-historického významu pre mesto bola navrhnutá aspoň na zápis do Evidencie pamätihodností mesta Stupava. „Návrh na zápis bol podaný zámerne, nakoľko v poslednom čase zvažuje časť poslancov jej prebudovanie a rozšírenie pre potreby základnej umeleckej školy,“ uvádza sa na stránke mesta. Zápis do evidencie však majetková a legislatívno-právna komisia neodporučila, čo zdôvodnila tým, že „zápis sa bude môcť zrealizovať až po zrekonštruovaní Troyerovej kúrie“.

Vedenie mesta navrhovaný postup považuje za nelogický, po uvažovaných stavebných zásahoch totiž budova stratí historickú hodnotu. Definitívne slovo mali vyrieknuť poslanci, a tí nakoniec zápis kúrie medzi pamätihodnosti mesta neschválili.

 

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top