Connect with us

Záhorák na návšteve v obci Oreské

Téma

Záhorák na návšteve v obci Oreské

Záhorák na návšteve v obci Oreské

rozloha: 373 ha

prvá písomná zmienka: r. 1392

starosta: Ing. Tomáš Mikuš

 

HISTÓRIA

V roku 1452 zo súpisu usadlostí Holíčskeho panstva vyplýva, že v Oreskom boli štyri dvory, čo by zodpovedalo počtu 40 obyvateľov. V tom období sa obec uvádza pod názvom Orosse. Od roku 1749 bolo Holíčske panstvo dané do majetku Františkovi Ferdinandovi Lotrýnskemu, manželovi Márie Terézie, a Habsburgovci celé panstvo vlastnili až do zániku monarchie v roku 1918.

OBYVATEĽSTVO

V Oreskom v súčasnosti žije 389 občanov. Tento počet má oproti minulým rokom mierne stúpajúcu tendenciu. „V rámci výstavby IBV Oreské predpokladáme v najbližších rokoch zvýšenie počtu obyvateľov,“ informoval starosta Tomáš Mikuš.

BÝVANIE

Obec má postavený bytový dom, v ktorom je 13 nájomných bytov. „V rámci IBV sa na jar začne výstavba piatich voľne stojacich rodinných domov a siedmych domov v radovej zástavbe. V prípade ďalšieho záujmu je možné pokračovať v prípravných prácach k ďalšej výstavbe,“ uviedol starosta.

ŠKOLSTVO

V obci sa nachádza jednotriedna materská škola, v ktorej je 21 detí, čo predstavuje plný stav. „V rámci materskej školy máme v spolupráci so Základnou umeleckou školou Skalica vytvorený výtvarný odbor pre naše deti vo veku od 6 do 15 rokov. Navštevuje ho 22 detí,“ prezradil T. Mikuš.

KULTÚRA A ŠPORT

Oreské žije čulým spoločenským životom. Počas roka sa tu konajú rôzne akcie pre občanov – fašiangové posedenie spojené so zabíjačkou, obecný ples, futbalový a hokejbalový turnaj, Deň dzedziny, posedenie ku Dňu matiek, zájazd do divadla pre deti, posedenie alebo zájazd pre seniorov. Dobrovoľný hasičský zbor každoročne organizuje minimálne jeden zájazd do divadla, okrem toho sú v Oreskom dvakrát v roku hody spojené s Hodovým pátečkom a v sobotu s hodovou zábavou. Tradíciou sa stal aj silvestrovský ohňostroj, ktorí si robia samotní občania. Aktívne v obci pôsobí okrem DHZ aj futbalový klub, klub hokejbalistov a poľovnícke združenie.

PROBLÉMY A ZÁMERY

Obec Oreské bola za rok 2017 Slovenskou informačnou a marketingovou spoločnosťou vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja a bola jej udelená Pečať Rozvoja obcí a miest. V súčasnosti Oreské najviac trápi čistá pitná voda a s tým súvisiaca potreba vybudovania vodovodu a kanalizácie. „Už viacero rokov sme členom Združenia obcí Viesky, ktoré sa snaží získať finančné prostriedky na vodovod a kanalizáciu. Žiaľ, zatiaľ stále bezúspešne,“ priznáva starosta. V najbližšom období obec plánuje doriešiť infraštruktúru, chodníky, cestu a elektrinu na nových IBV. Okrem toho by samospráva rada úspešne zrealizovala sedem projektov, ktoré má aktuálne podané – ide o zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu a obecného úradu, obnovu hasičskej zbrojnice, úpravu vzhľadu verejného priestranstva, rekonštrukciu viacúčelového ihriska a voľnočasové zóny pri futbalovom ihrisku, odstránenie nelegálnych skládok, obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora a opravu a modernizáciu studne materskej školy. „Od toho, či na tieto projekty dostaneme dotácie, bude záležať úspešnosť našich zámerov,“ zdôrazňuje T. Mikuš.

Foto zo života obce

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

 

 

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Téma

To Top