Connect with us

Záhorák na návšteve v obci Plavecký Štvrtok

Téma

Záhorák na návšteve v obci Plavecký Štvrtok

Záhorák na návšteve v obci Plavecký Štvrtok

Prvá písomná zmienka: 1206

Rozloha: 2418 ha

Starosta: Ing. Ivan Slezák

 

Obyvateľstvo

Plavecký Štvrtok patrí medzi stredne veľké obce Záhorskej oblasti. Žije v nej 2390 obyvateľov. „Trend je mierne stúpajúci vďaka individuálnej bytovej výstavbe,“ hovorí starosta Ivan Slezák. V obci žije aj početná skupina Rómov, ktorá je väčšinou sústredená v samostatnej kolónii v nelegálnej zástavbe vo východnej časti obce. „Odhadovaný počet je asi 600 obyvateľov, ale nie všetci majú trvalý pobyt v obci. V posledných rokoch sa v obci usadzujú aj občania z Bratislavy a okolia, ktorí odkupujú staršie domy a rekonštruujú ich,“ dodáva starosta.

Bývanie  

V snahe udržať mladé rodiny v obci a umožniť im zabezpečiť si trvalé bývanie, je v územnom plne určených niekoľko zón pre individuálnu výstavbu rodinných domov. Majitelia pozemkov v časti Chríb vytvorili združenie vlastníkov a drobnými pozemkovými úpravami zabezpečili 29 stavebných pozemkov, na ktorých sa pripravuje výstavba. „Rozsiahla výstavba rekreačných domov v súčasnosti prebieha v satelitnej časti obce, nazvanej Píniová aleja. Pripravená je aj výstavba nájomných bytov v 12-bytovom dome, ktorá by sa po zdĺhavých problémoch s pozemkami mala konečne v tomto roku uskutočniť,“ prezradil I. Slezák. V katastri obce sa nachádzajú aj tri chatové osady, v ktorých okrem rekreácie sa rekreačné stavby využívajú aj na trvalé bývanie. Kvalitu života občanov zvyšuje aj vodná plocha Pieskovňa, ktorá je využívaná na kúpanie aj rybolov.

Školstvo

V obci je súkromná stredná škola, dve základné školy a materská škola. Počet žiakov v obecnej ZŠ je ovplyvnený skutočnosťou, že rodičia majoritnej spoločnosti v posledných rokoch začali prihlasovať deti na povinnú školskú dochádzku do iných škôl, hlavne do Malaciek. „V súčasnosti je v našej ZŠ 111 detí, takmer všetci sú Rómovia. Pred tromi rokmi na základe podnetu rodičov bola v obci zriadená Súkromná základná škola, kde sa vzdelávajú deti majoritnej spoločnosti, čo rodičia i samospráva hodnotia pozitívne,“ uvádza I. Slezák. Materskú školu aktuálne navštevuje 65 detí a kapacita je plne využitá. Vzhľadom na predpokladaný nárast počtu detí sa obec rozhodla budovu školy zrekonštruovať a zároveň rozšíriť o desať miest. V Plaveckom Štvrtku sa nachádza aj súkromné materské centrum, ktoré sa stará o najmenšie deti od dvoch rokov.  

Kultúra a šport

Obec Plavecký Štvrtok má veľmi dobré podmienky pre kultúru a šport. Okrem nového kultúrneho domu je tu ešte Ekocentrum pre organizovanie menších podujatí, telocvičňa s novou parketovou plochou, štadión s dvomi ihriskami (jedno s umelou trávou a osvetlením) a multifunkčné ihrisko v ZŠ. „O kultúrne a športové vyžitie občanov sa starajú predovšetkým záujmové spolky a združenia. Najaktívnejší z nich je občianske združenie Štvrtčan, ktoré organizuje kultúrno-spoločenské podujatia počas celého roku od fašiangov až po Vianoce. Toto združenie spolupracuje nielen s obcou, ale aj s ostatnými zložkami, ako je Poľovnícke združenie Sokol, ZO Slovenského rybárskeho zväzu a Dobrovoľný hasičský zbor,“ prezrádza starosta. K obľúbeným podujatiam  v obci patria Fašiangové slávnosti, ktorých súčasťou je fašiangový sprievod masiek, pochovávanie basy a detský karneval. Ďalej sú to tiež stavanie mája, hodové slávnosti, detský medzinárodný folklórny festival Mravenec, lampiónový sprievod na sviatok sv. Martina či príchod sv. Mikuláša. Oľúbené sú aj tvorivé dielne, ktoré sa konajú pred Veľkou nocou a Vianocami. Súčasťou OZ Štvrtčan sú aj dva folklórne súbory – detský Štvrtčánek a dospelácky Štvrtčan, ktoré robia dobré meno obci v celom regióne. Rybári organizujú vždy v máji rybárske preteky žien a detí, členovia DHZ zasa súťaž vo varení gulášu a súťaže požiarnych družstiev. O športové vyžitie sa stará Športový klub, ktorý si v minulom roku založil občianske združenie. Hlavnou športovou aktivitou v obci je futbal, ktorý reprezentuje Plavecký Štvrtok v 5. lige SFZ. „Najznámejšou športovou udalosťou v obci je cezpoľný beh Mravenčárska míľa, ktorá sa behá po tratiach krásnych borovicových lesov už viac ako 30 rokov,“ dodáva starosta.

Problémy a zámery   

„Najväčším problémom našej krásnej obce je lokalita s rómskou osadou. Pribúdajú nelegálne stavby, hromadia sa odpadky okolo osady, rozmnožujú sa psy, ktoré nikomu nepatria, a celkovo sa znižuje kvalita života občanov, ktorí bývajú v blízkosti osady,“ hovorí I. Slezák. Tento problém je podľa jeho slov takmer neriešiteľný, aj keď prebiehajú súdne procesy. „Napriek tomu sa chceme pokúsiť problém riešiť spoločne s Armádou spásy, ktorá v obci pôsobí. Veríme, že nájdeme riešenie, i keď ide o dlhodobý proces,“ dodáva. V oblasti rozvoja obce chce samospráva pokračovať v rekonštrukcii miestnych komunikácií, s ktorými začala v minulom roku. Zameriava sa tiež na obnovu obecného majetku. „Bol nám schválený nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ na rekonštrukciu budovy pre materskú školu a pripravujeme žiadosť o NFP na rekonštrukciu zberného dvora odpadov. Verím, že sa nám podarí vybudovať aj prestupový terminál pri železničnej stanici a autobusovú zastávku na ceste I. triedy Malacky – Bratislava. Dúfam, že za účinnej spolupráce s poslancami, spoločenskými organizáciami a občanmi sa nám podarí ďalej zveľaďovať obec tak, aby bola jednou z najkrajších na Záhorí,“ zdôrazňuje starosta.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Téma

To Top