Connect with us

Pre väčšiu bezpečnosť vtákov

Spravodajstvo

Pre väčšiu bezpečnosť vtákov

Pre väčšiu bezpečnosť vtákov

Ak v najbližších dňoch uvidíte na poliach v okolí elektrického vedenia stáť ľudí, neľakajte sa. Môže ísť o mapovateľov, ktorí v rámci projektu LIFE Energia monitorujú, ako vtáky reagujú na tzv. odkloňovače.

Na Záhorí monitoring prebieha v piatich lokalitách: vo Vysokej pri Morave, v Zohore, Skalici, Gajaroch a na Jakubovských rybníkoch. „Odkloňovače sú špeciálne prvky, umiestnené na elektrických vedeniach, vďaka ktorým si vtáky prekážku včas všimnú a nadletia ju. Ktoré z testovaných zviditeľňovačov sú v našich podmienkach najefektívnejšie, budeme vedieť po ukončení kontrol a vyhodnotení v roku 2019,“ uviedol Marek Gális z Ochrany dravcov na Slovensku. V rámci projektu LIFE Energia ochranári najskôr určili tie úseky elektrických vedení, ktoré pre vtáky predstavovali najväčšie nebezpečenstvo. Od júna 2016 potom začali energetické spoločnosti inštalovať prvé odkloňovače. „Ich úlohou je odkloniť let vtákov, teda upozorniť letiaceho jedinca na možné riziko, ktoré predstavuje elektrické vedenie,“ vysvetlil M. Gális. V rámci projektu sú testované tri typy zviditeľňovačov a je potrebné zistiť, ktoré sú najefektívnejšie. Odborne vyškolení mapovatelia preto monitorujú reakcie vtákov na 43 km ošetrených vedeniach napätia. „Monitoring prebieha v každom počasí, s výnimkou silného dažďa, kedy vtáky málo lietajú,“ uvádza Gális. Počas 20 mesiacov kontrol účinnosti prvkov bolo vykonaných už viac ako 2000 záznamov reakcií takmer 20 tisíc vtákov. Prvé výsledky zatiaľ ukazujú, že tam, kde je elektrické vedenie ošetrené špeciálnymi prvkami, už k nárazom vtákov nedochádza. V inštalácii prvkov sa bude pokračovať aj tento rok. „Na Záhorí budú v spolupráci so ZSE inštalované prvky v rozsahu 4 kilometre, a to v lokalitách Adamov a Kopčany. Celkovo tak bude v regióne ku koncu roku 2018 ošetrených približne 21 kilometrov vedení 22 kV napätia,“ informoval M. Gális.

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

Populárne články


To Top