Connect with us

Záhorák na návšteve v obci Vrádište

Téma

Záhorák na návšteve v obci Vrádište

Záhorák na návšteve v obci Vrádište

Rozloha: 425 ha

Prvá písomná zmienka: r. 1392

Starosta: Milan Kováč

 

Obyvateľstvo a bývanie

Vrádište patrí medzi menšie obce Horného Záhoria. Jeho poloha  medzi dvomi významnými mestami okresu, sa prejavuje aj v počte obyvateľov. Ten má v posledných rokoch stúpajúcu tendenciu a na konci roka 2017 dosahoval číslo 847. „Je to vďaka výstavbe dvoch nových bytových domov, kde je spolu 16 bytov, a tiež výstavbe nových rodinných domov, ktorý sa za posledných 20 rokov postavilo štyridsať. V súčasnosti je rozostavaných ďalších 14 domov a obec pripravuje pozemky na III. etapu IBV Dolné Jochy. Tu by mohlo vyrásť desať nových domov,“ uviedol starosta Milan Kováč. Pozitívny vplyv na počet obyvateľov má podľa jeho slov aj rekonštrukcia starších stavieb, ktoré si mladé rodiny odkupujú a opravujú.

Školstvo

Nárast počtu obyvateľov sa prejavuje aj v počte detí, ktoré navštevujú školu a škôlku. „V roku 2008 sme v obci vybudovali a otvorili škôlku pre 20 detí. To však už dnes kapacitne nestačí. Preto muselo zastupiteľstvo riešiť otázku buď rekonštrukcie podkrovia, alebo novostavby,“ vysvetlil M. Kováč. V súčasnosti má radnica spracovanú projektovú dokumentáciu na výstavbu novej kontajnerovej materskej školy pre ďalších 20 detí. Do výstavby sa pustí hneď, ako bude ukončené verejné obstarávanie a priaznivé počasie. „Výstavba bude zabezpečená z rozpočtu obce, náklady sú vyčíslené na 170 tisíc eur,“ dodáva starosta. V obci funguje aj základná škola, ktorá je klasickou „málotriedkou“. V tomto školskom roku ju navštevuje 31 detí. „Žiaľ, asi tretina detí z obce navštevuje školy v Skalici alebo v Holíči,“ konštatuje M. Kováč.

Kultúra a šport

Vo Vrádišti aktívne pôsobí niekoľko kultúrno-spoločenských organizácií. Vďaka ich aktivitám je v obci po celý rok veselo. „Od roku 2010 máme daný do užívania nový kultúrny dom, ktorý umožnil obnovenie celého radu akcií, ako je napríklad maškarný ples, fašiangová a hodová zábava, oslava Dňa matiek, Sladká nedeľa, stretnutia so seniormi či stavanie májky. V auguste 2017 sa uskutočnila veľmi pekná a úspešná akcia Vrádištské žňa. Veríme, že sa stane tradíciu v obci, podobne, ako sa ňou stalo každoročné Katarínske svätenie mladých vín,“ hovorí starosta. Pripomína, že v obci dlhodobo pôsobí aj futbalový oddiel a v posledných rokoch sa podarilo oživiť činnosť hasičského zboru. „Vlani sme odkúpili staršiu nehnuteľnosť, ktorú v súčasnosti prestavujeme na požiarnu zbrojnicu,“ dodáva M. Kováč.

Problémy a zámery

Prioritou samosprávy je už niekoľko rokov bývanie a rozvoj IBV. Obec sa tak snaží udržať mladých ľudí a prilákať nových. „Záujem o bývanie v našej obci je naozaj veľký. Je to dané prítomnosťou významných zamestnávateľov v Skalici a Holíči. Veľkým problémom je však chýbajúca kanalizácia. Nakoľko v súčasnosti čerpanie finančných prostriedkov na kanalizáciu z fondov EÚ pre obce pod 2000 obyvateľov nie je možné, sme odkázaní len na financie z Environfondu. Za posledných osem rokov sa nám podarilo získať 250 tisíc eur na budovanie výtlaku Holíč – Vrádište. Keď si predstavím, že na vybudovanie kanalizácie v celej obci potrebujeme 3,5 milióna eur, je evidentné, že dokončenie je v nedohľadne,“ konštatuje M. Kováč. Šťastím pre obec je podľa neho aspoň existencia verejného vodovodu. „Ďalší problém v rozvoji výstavby nových rodinných domov je absencia dotácií na budovanie inžinierskych sietí v pripravovaných lokalitách IBV. Obec všetko buduje z vlastných prostriedkov. Vláda už niekoľko rokov podporuje zaostalé regióny, no tie produktívne si musia pomôcť sami. Pre mňa je to nepochopiteľné, a do budúcnosti si myslím, že aj kontraproduktívne rozhodnutie,“ dodáva starosta. Napriek všetkým ťažkostiam sa obec snaží zveľaďovať svoj majetok. Skolaudovala novostavbu kultúrneho domu, znížila energetickú náročnosť verejných budov, opravuje v rámci možností cesty a chodníky, zrekonštruovala verejné osvetlenie aj dom smútku. „Ako veľký problém do budúcnosti sa javí nárast osobnej dopravy a s tým spojené parkovanie na zelených plochách. Dnes namiesto verejnej zelene sú pred rodinnými domami zaparkované autá. Všetci pritom vieme, že pre udržanie prijateľnej mikroklímy v zastavaných územiach je verejná zeleň, a najmä vzrastlé  stromy, nenahraditeľná. Iným problémom súvisiacim so životným prostredím je vykurovanie pevným palivom v rodinných domoch. Týchto pár domov zadymí celú obec, a pri dnešnej legislatíve je nemožné presvedčiť ich vlastníkov, aby zmenili systém vykurovania,“ priznáva starosta. A dodáva: „Výzvou do najbližšieho obdobia pre nás bude vybudovanie detského ihriska v lokalite Dolné Jochy a multifunkčného ihriska v areáli školy. Aj keď problémov je omnoho viac, verím, že postupne budeme tieto ciele napĺňať.“

 

 

 

 

 

 

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Téma

To Top