Connect with us

Seničanov menej, Skaličanov viac

Spravodajstvo

Seničanov menej, Skaličanov viac

Seničanov menej, Skaličanov viac

Viac ľudí zomrie, ako sa narodí a viac obyvateľov sa odsťahuje, ako prisťahuje. Takýto bol vlaňajší demografický vývoj v Senici, kde počet obyvateľov v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesol o 69.

Ku koncu roka 2017 mala Senica 20 005 obyvateľov, rok predtým ich bolo 20 074. Vlani sa prisťahovalo 347 nových občanov, odsťahovalo sa 398 Seničanov. Počas roka zomrelo 205 ľudí, z toho 98 mužov a 107 žien. Narodilo sa 187 detí – 100 chlapčekov a 87 dievčatiek. Pre svoje ratolesti z chlapčenských mien rodičia najčastejšie vyberali meno Martin (5x), ďalej to boli Alex (4x) a Pavol (4x). Z dievčenských mien sa najčastejšie objavovala Nela (5x), Ema (4x) a Laura (4). Do matriky však boli zapísané aj viaceré netradičné mená, z dievčenských  napríklad Leticia či Leyla, z chlapčenských Noel. Aj v Myjave sa oproti roku 2016 počet občanov vlani znížil. Mesto malo k 31. decembru 11 497 obyvateľov, predchádzajúci rok ich bolo 11 618. Do mesta sa prisťahovalo 133 ľudí, odsťahovalo sa ich až 224. Zomrelo 143 občanov, z toho 71 mužov a 72 žien, naopak narodilo sa 96 detí, z toho 54 chlapcov a 42 dievčat.

Skaličanov pribudlo            

Priaznivý demografický vývoj za minulý rok zaznamenala Skalica, kde sa počet obyvateľov zvýšil o 58. Mesto malo ku koncu vlaňajška 15 415 obyvateľov, rok predtým ich bolo 15 357. Z mesta sa síce odsťahovalo 230 ľudí, čo je o 5 viac, ako sa ich prisťahovalo, potešiteľný je však vyšší počet narodených. Počas roka v Skalici zomrelo 114 občanov, z toho 51 mužov a 63 žien, narodilo sa 177 detí, z toho 83 chlapcov a 94 dievčat. Top trojku najčastejšie dávaných chlapčenských mien vedie Jakub, druhý je Michael a na tretej priečke sú Matúš, Patrik a Sebastián. Rodičia občas siahli aj po netradičných menách, napríklad Thiago, Noel či Alexandros. K najpopulárnejším dievčenským menám patrili Viktória, Laura, a o tretiu priečku sa delia Natália, Liliana a Sofia. Z netradičných mien boli do matriky zapísané napríklad Ellie, Rae a Alexandrya.

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top