Connect with us

Zásady bezpečného používania zábavnej pyrotechniky

Záhorí

Zásady bezpečného používania zábavnej pyrotechniky

Používanie pyrotechniky upravuje zákon o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe. Každá obec si v rámci obecného zastupiteľstva upravuje používanie zábavnej pyrotechniky vydaním všeobecne záväzného nariadenia obce, kde zväčša stanovia čas a podmienky použitia zábavnej pyrotechniky pre občanov daného mesta či obce.

 

<figure id="

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Záhorí

To Top