Connect with us

Záhorák na návšteve v obci Radošovce

Téma

Záhorák na návšteve v obci Radošovce

Záhorák na návšteve v obci Radošovce

Rozloha: 2660 ha

Prvá písomná zmienka: r. 1297

Starosta: Vladimír Kočárik

HISTÓRIA

Prvá písomná zmienka o obci a zachovala v darovacej listiny z roku 1297, kde sú Radošovce spomínané ako súčasť majetku pezinských grófov. Miestny názov obce je starobylý, pretože vznikol spojením starého slovanského mena Radoš a privlastňovacej prípony –ovci, Radošovci. O existencii vyvinutého sídla v 12. a 13. storočí svedčí archeologický nález základov zaniknutého románskeho kostolíka ležiaceho v extraviláne Radošoviec. Mimoriadnou príležitosťou pre hospodársky rast obce bola ich poloha na trase významnej obchodnej cesty – tzv. Českej cesty. V 14. storočí sa tu presadilo konanie týždenného trhu a tak sa starobylá dedina zmenila na trhové mestečko s lokálnym významom v rámci kráľovského hradného panstva Holíč. V tom období už dávnejšie existovali aj blízke osady Vieska a Kobylany. Inklinovali k svojmu prirodzenému centru v Radošovciach a dnes sú ich súčasťou.

OBYVATEĽSTVO

V Radošovciach žije 1800 obyvateľov a ich počet má mierne stúpajúci trend. Samospráva sa snaží podnikať kroky, aby mladí ľudia zostávali v obci.

BÝVANIE

V súčasnej dobe sa obec snaží rozvíjať so zreteľom na skutočnosť, že je správnym, vzdelávacím a spoločenským centrom okolitých spádových obcí. Popri spracovávaní územného plánu sa obec zameriava na prípravu pozemkov pre plánovanú individuálnu bytovú výstavbu. „Finišujeme v príprave lokality na IBV, kde bude 14 stavebných pozemkov. Okrem toho máme v obci 29 nájomných bytov,“ uviedol starosta Vladimír Kočárik.

ŠKOLSTVO

V Radošovciach sa nachádza materská škola s kapacitou pre 80 detí a základná škola, ktorú navštevuje 300 žiakov. Keďže obec kladie dôraz na opravy a údržbu obecných budov, v uplynulých dňoch dokončila rozsiahlu rekonštrukciu budovy materskej školu. Investícia vo výške 300 tisíc eur bola hradená z vlastných prostriedkov obce.

KULTÚRA A ŠPORT

Obec podporuje najsledovanejší šport v dedine, ktorým je futbal, ale aj úspešne sa rozvíjajúci bežecký klub, hasičský šport, hokejbal a organizovanie menších športových a rekreačných aktivít, ako je jumping, joga či zumba. Darí sa aj kultúre. „Možnosť príjemného prežitia voľného času v obci je pestrá. Na začiatku kalendárneho roka býva organizovaných niekoľko plesov, vo fašiangovom období nechýba obecná zabíjačka. Každoročná veľkonočná výstava a ochutnávka vín s vyše 40-ročnou tradíciou zaznamenala v tomto roku viac ako 800 vzoriek vín,“ prezradil starosta. Radošovský Hurbánek – hody vo vinohradoch v mesiaci máj – sú už neodmysliteľnou súčasťou života v obci. Výborná atmosféra a mimoriadne pekné prostredie charakterizuje aj ďalšie podujatie, Deň otvorených búd, ktoré organizuje Vinohradnícky spolok Radošovce a vyhľadávané je ľuďmi z rôznych kútov Slovenska. Svoj pohostinnosť pri ňom ponúkajú dve desiatky vinohradníckych domčekov a v ponuke býva okolo stovky vzoriek vín. Spoločenstvo detí a mládeže pri farskom úrade sa takmer každý rok predstaví s novou divadelnou hrou, zábavným pásmom, ba natočili aj niekoľko amatérskych filmov. Septembrové radošovské hody už po tri roky ozvláštňuje predvádzanie kruhového dožinkového tanca, ktorý je obecnou raritou, priamo na námestí. Bežeckú atmosfér zasa môže návštevník zažiť na 10 km Behu radošovským vinohradom, ktorý je súčasťou Moravsko-slovenského bežeckého pohára Grand Prix Záhorie. Obec ako jedna z mála podporuje rozvoj a činnosť svojej knižnice nákupom literatúry aj pri organizovaní jej podujatí, z ktorých k najúspešnejším patrí Noc s Andersenom. V októbri sa starosta obce v kultúrnom dome pravidelne stretáva so seniormi, kde si spoločne posedia pri dobrom slove, obede i veselej pesničke. V decembri sa zasa stalo samozrejmosťou, že sa občania schádzajú vo vianočnej dedinke na námestí, kde zavíta aj Mikuláš. „Mnohé zo spomínaných podujatí, no najmä miestne jesenné hody v septembri, sú sprevádzané účastníkmi oblečenými v krojoch. Mnohopočetný sprievod krojovaných do kostola, poďakovanie za úrodu a zinscenovanie dožinkovej slávnosti uprostred obce s tancom a odovzdaním dožinkového venca poskytuje bohatý zážitok pre diváka, ktorý si vychutnajú všetky generácie. V obci je pri každej príležitosti kladený dôraz na výchovu mladých k tomu, aby nestratili záujem o kultúrny odkaz a duchovné dedičstvo svojich predkov, čo sa zatiaľ úspešne darí,“ zdôrazňuje V. Kočárik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Téma

Populárne články


To Top