Connect with us

Dobrovoľní záchranári civilnej obrany: Pripravení pomáhať pri mimoriadnych udalostiach

Rozhovor

Dobrovoľní záchranári civilnej obrany: Pripravení pomáhať pri mimoriadnych udalostiach

Dobrovoľní záchranári civilnej obrany: Pripravení pomáhať pri mimoriadnych udalostiach

Už neuveriteľných šesť rokov fičí na Záhorí jedinečný projekt „Dobrovoľný záchranár civilnej ochrany“. Vďaka nemu sa podarilo dať dokopy skupinu dobrovoľníkov z okresov Senica a Skalica, ktorí sú ochotní a schopní pomáhať pri mimoriadnych udalostiach. Pri zrode projektu stál vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu Senica Igor Janšák, ktorý nám prezradil, ako sa projekt vyvíja a čo majú dobrovoľní záchranári za sebou.

Keď ste v roku 2011 zverejnili výzvu, že hľadáte dobrovoľníkov na vytvorenie jednotky CO, dočkali ste sa mimoriadne pozitívnej odozvy…

Nielen vo svete, ale aj u nás sme stále častejšie svedkami vzniku rôznych udalostí, ktoré ohrozujú životy a zdravie občanov a spôsobujú veľké škody na majetkoch. Riešenie týchto udalostí si často vyžaduje nasadenie veľkého počtu ľudí a techniky. Okrem profesionálnych záchranných zložiek pomáhajú aj dobrovoľníci, nie vždy je však k dispozícii dostatok odborne spôsobilých a materiálne vybavených osôb, ktoré môžu vykonávať záchranné práce. Práve z tohto dôvodu vznikol projekt Dobrovoľný záchranár CO, ktorého garantmi sú Okresné úrady Senica a Skalica a Územný spolok SČK Senica. Bez ich pomoci by sme ho nemohli realizovať, takže všetkým patrí veľké poďakovanie. V rámci Slovenska ide o unikátny projekt, kde sme využili možnosť verejno-súkromnej spolupráce, pri ktorej sa pre dobrú vec spojil orgán štátnej správy, verejnoprávna inštitúcie a občania.

Koľko dobrovoľníkov v súčasnosti máte a čo o nich môžete prezradiť?

V súčasnosti je do projektu zapojených 22 dobrovoľníkov SČK a 47 dobrovoľníkov civilnej ochrany. Títo tvoria dve záchranné čaty Spoločnej jednotky civilnej ochrany pre potrebu územia okresov Senica a Skalica, zriadenej pri SČK, ÚzS Senica. Z hľadiska profesijného zamerania je zloženie dobrovoľníkov pestré, od zamestnancov v priemysle cez štátnych zamestnancov, učiteľov, vodičov a živnostníkov až po jedného dôchodcu. Sú tu slobodní aj zadaní ľudia, máme dokonca aj tri manželské páry. Vekovo je to tiež rôznorodé, od 15 do 70 rokov, väčšina je však vo vekovej skupine 25 – 45 rokov. Postupne zapájame aj mladých záchranárov CO vo veku 15 – 18 rokov, ktorí sú momentálne piati. Títo sa zúčastňujú na našich akciách napríklad ako figuranti pri cvičeniach, ale absolvovali už aj prípravu s dospelými dobrovoľníkmi. Potešiteľné je, že počet dobrovoľníkov stále narastá, aj v tomto roku pribudli šiesti noví členovia.

Ako vyzerá príprava dobrovoľných záchranárov a kto všetko sa na nej podieľa?

Príprava dobrovoľných záchranárov prebieha kontinuálne. Záujemca najskôr absolvuje základnú teoretickú prípravu, a postupne sme prešli na stredný stupeň, kde sa už preberajú odbornejšie zručnosti. Patrí k nim napríklad obsluha rádiometra, rádiostanice, stavanie stanov k núdzovému ubytovaniu, činnosť v kontrolnom stanovišti pri evakuácii, či obsluha čerpadiel a elektrocentrály. Súčasťou prípravy je aj odborný kurz prvej pomoci. Dobrovoľníci tiež absolvovali školenie bezpečnosti práce s dôrazom na obsluhu technických zariadení. Získané vedomosti si potom overovali v súčinnostných cvičeniach  s dobrovoľnými hasičmi, a to pri pátraní po nezvestnej osobe a pri výkone povodňových záchranných prác. Vyvrcholením prípravy dobrovoľníkov bola účasť na súčinnostnom cvičení s dobrovoľnými hasičmi s tematikou vlakového nešťastia, kde sa okrem dobrovoľníkov CO zapojili aj dobrovoľníci SČK. V tomto roku sme sa zúčastnili súčinnostného cvičenia APO 2017, kde bola preverená pripravenosť účastníkov cvičenia na vykonávanie aktívnych protipovodňových opatrení. V súčinnostných cvičeniach chceme určite pokračovať, pretože sú prínosom pre pripravenosť jednotky na spoluprácu s ostatnými záchrannými zložkami v prípade potreby. Každý rok organizujeme viacero odborných príprav s rôznou tematikou a vždy sa zúčastníme aspoň na jednom cvičení. Prípravu koordinujem ja a spolupracujeme pri nej hlavne s Územným spolkom SČK Senica, dobrovoľnými hasičmi,  v posledných dvoch rokoch pri veľkých súčinnostných cvičeniach aj s profesionálnymi hasičmi, a tiež s Kynologickým klubom Barvínek Jablonica. V ostrej akcii pri mimoriadnej udalosti ešte jednotka nebola nasadená, ale niektorí dobrovoľníci sa aktívne zapojili do úspešného pátrania po nezvestnej osobe v septembri tohto roku. Pri materiálnom vybavení jednotky nám pomohlo dotáciou Ministerstvo vnútra SR, prostredníctvom darov však pomáhajú aj miestne firmy, čo si veľmi vážime. Veľkou pomocou sú pre nás aj 2% z daní.  Musím ešte dodať, že pri realizácii projektu máme obrovskú podporu prednostov Okresných úradov Senicaa Skalica.

Vaše aktivity sú dnes zamerané aj na deti a na ich výchovu, stačí spomenúť projekt „Staň sa BrumCOm záchranárom zábavne a hravo“…

To je taká pridaná hodnota projektu DZ CO. Keď sme už získali ľudí ochotných v oblasti civilnej ochrany niečo robiť, zamerali sme naše aktivity aj smerom k deťom. Realizujú sa v dvoch variantoch:  Kurz mladého záchranára CO a Záchranársky viacboj. O absolvovaní oboch dostanú deti dekrét od nášho maskotaBrumca. Najskôr ale musia splniť viaceré úlohy a preukázať určité vedomosti. Aj tu, samozrejme, spolupracujeme s SČK, hasičmi a políciou. Určitým bonusom je, že jeden dobrovoľník CO vedie pri základnej škole Krúžok mladých záchranárov CO, pričom členovia tohto krúžku sa už dvakrát zúčastnili celoštátneho kola súťaže mladých záchranárov CO. Na okresnom kole tejto súťaže sa v úlohách rozhodcov pravidelne zúčastňujú dobrovoľníci civilnej ochrany.

Čo vás čaká v blízkej dobe a aké máte plány do budúcnosti?

Ako každý projekt, aj ten náš mal stanovený určitý harmonogram, od oslovenia záujemcov a zoznámenia ich s cieľmi projektu cez zriadenie jednotky CO až po prípravu členov jednotky a ich materiálne vybavenie. Dá sa povedať, že teraz už sme vo fáze úloh trvalých, ktorých základom je príprava členov jednotky a postupné zabezpečovanie vhodným materiálno-technickým vybavením. Určite chceme aj ďalej pokračovať v tom, čo robíme, zlepšovať pripravenosť jednotky CO vlastnou prípravou i v rámci spoločných príprav a súčinnostných cvičení. A ak sa podarí, zlepšovať aj spomínané materiálne vybavenie. Prajem dobrovoľníkom, aby s nami vydržali, a garantom projektu, aby sme tých skvelých ľudí neustále vedeli posúvať odborne vpred a vždy ich dokázali na akciách zaujať novými vecami a zaujímavým obsahom. A keď už bude najhoršie, aby sme boli prospešní pre ľudí, ktorí budú potrebovať našu pomoc. Kto by sa k nám chcel pripojiť, alebo je ochotný pomôcť nám iným spôsobom, má u nás dvere otvorené.

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Rozhovor

Populárne články


To Top