Connect with us

Zabíjačky na námestiach? Zabudnite!

Téma

Zabíjačky na námestiach? Zabudnite!

Zabíjačky na námestiach? Zabudnite!

Drobných chovateľov ošípaných v posledných rokoch aj na Záhorí výrazne ubúda. Veľkému záujmu sa preto začali tešiť takzvané obecné zabíjačky na námestiach. Mnohé samosprávy si však neuvedomujú, že takéto akcie majú veľmi prísne pravidlá a v prípade ich porušenia sa organizátori vystavujú riziku pokuty.

Ľudové či obecné zabíjačky sa v regióne stávajú tradíciou. Samosprávy, ktoré ich povoľujú alebo organizujú, však neraz porušujú platné zákony. Riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) v Senici Alojz Žúrek vysvetľuje: „Ak ide o domácu zabíjačku, tá sa uskutočňuje výhradne v priestoroch domáceho chovateľa. Produkty z domácej zabíjačky sú  určené len na súkromnú spotrebu chovateľa a jemu blízkych osôb, a v žiadnom prípade sa nesmú uvádzať na trh za účelom predaja.“  Kto chce robiť domácu zabíjačku, mal by to aspoň jeden pracovný deň vopred nahlásiť na príslušnej RVPS a zabezpečiť odobratie vzoriek na bezplatné vyšetrenie na trichinelu.

Registrovaný chov, bitúnok a hygiena

A ako je to v prípade ľudových zabíjačiek, ktorých sezóna sa už začala a vrcholiť bude počas fašiangu?  „Porážka jatočného zvieraťa na verejnom priestranstve je zákonom zakázaná.  Zviera môže byť zabité len na schválenom bitúnku a musí pochádzať z registrovaného chovu pod veterinárnym dozorom. Aj v tomto prípade je zabitie zvieraťa potrebné ohlásiť príslušnej RVPS aspoň  1 pracovný deň vopred a zároveň zabezpečiť odber a vyšetrenie vzorky z tela ošípanej na trichinelu,“ uvádza MVDr. Žúrek.

Na spracovanie bravčového mäsa a výrobu mäsových výrobkov možno použiť len mäso s potvrdeným negatívnym výsledkom vyšetrenia. Regionálny hygienik Ondrej Máčalka z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Senici zasa zdôrazňuje, že spracovanie mäsových produktov určených na predaj musí byť realizované hygienickým spôsobom a len v hygienicky vyhovujúcich zariadeniach (kuchyne, jedálne a pod.).  Masové výrobky vyrobené počas akcie priamo pred zákazníkmi nie je možné predávať,  ak nie sú splnené požiadavky pre spracovanie mäsa a jeho ďalšiu manipuláciu. V praxi to teda znamená, že nie je dôležité len to, aby ošípaná pochádzala z registrovaného chovu, bola zabitá na bitúnku, a mäso z nej bolo spracované hygienickým spôsobom v zariadeniach na to určených, ale dôraz je kladený tiež na prepravu, uskladnenie a podmienky predaja mäsa a mäsových výrobkov.

„Podmienky predaja prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu, ktoré pochádzajú z vlastnej produkcie, zberu, chovu, výlovu a podobne, sú upravené zákonným spôsobom. Prvovýrobcovia musia byť zaregistrovaní na príslušnej RVPS a predávať môžu iba na miestnom trhovisku – vhodne upravenom trhovom mieste, alebo v predajni,“ dodáva O. Máčalka.

 

 

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Téma

To Top