Connect with us

Ocenili mnohonásobných darcov krvi

Spravodajstvo

Ocenili mnohonásobných darcov krvi

Ocenili mnohonásobných darcov krvi

SENICA (mk) – Viacnásobní dobrovoľní darcovia krvi zo senického regiónu mali v utorok 14. novembra svoj veľký deň. Za humánne činy si v senickom dome kultúry slávnostne prezvali ocenenia v podobe plakiet a medailí.

Za bezpríspevkové darovanie krvi podľa počtu odberov oceňuje dobrovoľníkov Slovenský Červený kríž. V Senici pôsobí Územný spolok SČK, ktorý dobrovoľným darcom krvi aj takýmto spôsobom vyjadruje vďaku za ich šľachetný životný postoj. Tentoraz si bronzovú Janského plaketu prevzalo 72 ľudí, strieborná plaketa bola udelená 38 darcom krvi a 13-ti získali zlatú Janského plaketu. Udelené boli aj najvyššie ocenenia – diamantovú Janského plaketu za 60 odberov u žien a 80 u mužov si prevzali štyria darcovia krvi, Kňazovického medailou za 80 odberov u žien a sto odberov u mužov boli ocenení dvaja bezpríspevkoví darcovia.

„Prichádzate skromne, bez veľkých slov, na transfúzne oddelenia, ale aj na mobilné odbery, aby ste po kvapkách vlievali nádej na život tým, ktorým život uniká,“ povedala vo svojom príhovore riaditeľka ÚzS SČK Senica Miriam Madunická. Zdôraznila, že dobrovoľní darcovia krvi patria k ľuďom, na ktorých sa vždy dá spoľahnúť, vždy sú tu pre iných, pripravení pomôcť.  Ich ľudskosť má nesmierny význam aj dnes, keď vo svete rinčia zbrane a je veľa utrpenia. „Vy svojimi činmi nesiete vysoko vztýčenú fakľu mieru a ste nositeľmi tých najšľachetnejších ideálov zakladateľa Červeného kríža Henryho Dunanta,“ dodala M. Madunická.

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top