Connect with us

Senica ocenila významné osobnosti mesta

Kultúra

Senica ocenila významné osobnosti mesta

Senica ocenila významné osobnosti mesta

SENICA (rz) – Každé mesto by si malo vážiť osobnosti, ktoré šíria jeho dobré meno doma či v zahraničí. V Senici sa im rozhodli udeliť verejné uznanie za zásluhy o rozvoj mesta a prínos v spoločenskom dianí.

Slávnostné podujatie sa uskutočnilo v utorok 22. novembra v obradnej sieni mestského úradu. Ocenenia si prevzalo niekoľko osobností, ktoré sa významným spôsobom podieľali na rozvoji mesta, a hoci niektorých čas a povinnosti zaviali aj do iných kútov Slovenska, naďalej sa k Senici hrdo hlásia. Ako na slávnosti zaznelo, za výsledkami práce týchto ľudí stoja úspešní žiaci, zachránené životy, športové úspechy, pracovné príležitosti, záznamy súčasnosti pre dejiny či slová, ktoré dávajú informáciu alebo povzbudenie. Aj preto sa primátor Senice Branislav Grimm rozhodol vyjadriť týmto ľuďom poctu a poďakovať im za odvedenú prácu, tvorivosť, inšpiratívne riešenia aj odovzdávanie skúseností nastupujúcej generácii. „Je potešiteľné, že aj dnes sú medzi nami také osobnosti, ktorých veľkosť sa neprejavuje v jedinom vrcholnom okamihu, ale v každodennej, niekedy aj úmornej práci. Svoje povolanie, záľuby, činy vykonávajú s veľkou cťou, zanietením, porozumením, ochotou a radosťou, nehľadiac na svoj voľný čas. Nepoznajú chvíľkové východiská práce, ale svoju tvorivú prácu úzko spájajú so životom, rozvojom spoločnosti i nášho mesta,“ povedal v príhovore.

Medzi ocenenými osobnosťami sú etnológ a pedagóg Mojmír Benža, politik, historik a archeológ Dušan Čaplovič, stomatológ, športovec, uznávaný tréner a funkcionár karate Martin Čulen, básnik, prozaik, dramatik, scenárista a prekladateľ Ľubomír Feldek, riaditeľ Základnej umeleckej školy v Senici Milan Gál, zdravotná sestra, pôrodná asistentka, zakladateľka kurzov psychofyzickej prípravy žien na pôrod a dobrovoľníčka SČK Hana Gažová, úspešný podnikateľ a zamestnávateľ v regióne Jozef Hílek, básnik, prozaik, prekladateľ a publicista Ján Majerník, zakladateľ tenisového oddielu TJ Slovenský hodváb Senica, funkcionár a tréner mládeže Ján Paška, predsedníčka Okresného výboru Slovenského zväzu telesne postihnutých Senica Otília Vizváryová a šéfredaktorka mestských novín Naša Senica Viera Barošková. Ocenení prijali prejav úcty s pokorou a vďakou. „Veľmi si toto ocenenie vážim. A keďže sú tu aj mladší ocenení, som veľmi rád, že si všímate aj prácu mladších ročníkov. Pretože každá cena má dve strany – je nielen ocenením dosiahnutého, ale zároveň aj povzbudením do ďalšej práce. Od nás, skôr narodených, už ťažko očakávať, že sa vypneme k veľkým výkonom, ale práve u mladších ročníkov vystupuje do popredia povzbudenie do ďalšej činnosti, čo je veľmi dôležité,“ povedal etnológ Mojmír Benža. Politik Dušan Čaplovič prezradil, že do Senice sa k starým rodičom prisťahoval ako 5-ročný. „Za všetko, čo som dokázal, som vďačný predovšetkým svojim najbližším – rodičom, pedagógom, ale aj kňazom. Hoci som sa narodil v Bratislave, som Seničan, a rád sa sem vraciam, pretože Senica je pre mňa mestom, na ktoré vždy s láskou spomínam. Veľmi si vážim ľudí, ktorí tu žijú, pracujú, a robia mestu dobré meno,“ dodal.

hilek

gazova

benza

caplovic

Viac v téme Kultúra

To Top