Connect with us

Ďalší vynikajúci úspech Cantileny

Kultúra

Ďalší vynikajúci úspech Cantileny

Ďalší vynikajúci úspech Cantileny

Cantilena, spevácky zbor mesta Senica, vedená zastupujúcim dirigentom Mgr.art.Ondrejom Hluchým, sa v dňoch 20.a 21.októbra zúčastnila III. ročníka celoštátnej postupovej súťaže pre dospelé spevácke zbory Viva il canto v Spišskej Novej Vsi. Svoje sily si tu zmeralo 11 speváckych zborov, spolu 280 spevákov z celého Slovenska.

Súťaž podliehala prísnym kritériám, na ich splnenie dohliadala a výkony zborov hodnotila 6-členná odborná porota. V sobotu, počas večerného záverečného galakoncertu, sa uskutočnilo  slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže. Senickú Cantilenu vo veľmi silnej konkurencii ocenila porota strieborným pásmom, čo znamená, že zbor obsadil 2. miesto, a je to jeho veľký úspech. Okrem konfrontačnej a esteticko-výchovnej funkcie bol plnený aj vzdelávací aspekt, nakoľko organizátor súťaže ponúkol zborom workshop s naštudovaním populárnych piesní pre zbory. Speváci Cantileny na čele s dirigentom Hluchým sa v nedeľu v skorých ranných hodinách vrátili do Senice šťastní zo zisku výborného ocenenia za odvedený výkon, spokojní, že zodpovedne reprezentovali svoje mesto, a nadšení z atmosféry prekrásneho a upraveného mesta, akým je Spišská Nová Ves. Členovia speváckeho zboru Cantilena touto cestou vyjadrujú veľké poďakovanie obom svojim dirigentom – jednak Mgr. art. Jozefovi Chabroňovi, ktorý spevákov väčšinu času na súťaž pripravoval, no z pracovných dôvodov sa súťaže v Spišskej Novej Vsi nemohol zúčastniť. A samozrejme, obrovská vďaka patrí i Mgr. art. Ondrejovi Hluchému, učiteľovi ZUŠ v Senici, že bol ochotný zastúpiť dirigenta Chabroňa a Cantilenu úspešne viedol v súťaži. Súčinnosť vysoko odbornej spolupráce oboch dirigentov na viacerých skúškach zboru pred odchodom do Spišskej Novej Vsi, priniesla Cantilene a jej zbormajstrom zaslúžené ovocie. Vďaka patrí tiež Mgr. Katke Kružíkovej, učiteľke ZUŠ Senica, ktorá ako vyštudovaný hlasový pedagóg pomáhala spevákom Cantileny pred, ale i na samotnej súťaži, zvládnuť správnu techniku spevu. Cantilena v domácom prostredí vystúpi najbližšie na svojich vianočných koncertoch, ktoré sa u širokej verejnosti tešia veľkej obľube, a na ktoré už teraz všetkých pozýva.

Bibiána Potúčková

foto: V domácom prostredí sa Cantilena najbližšie predstaví na svojich vianočných koncertoch.

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Kultúra

Populárne články


To Top