Connect with us

Kunovskú priehradu začali napúšťať, raritou bude vtáčí ostrov

Spravodajstvo

Kunovskú priehradu začali napúšťať, raritou bude vtáčí ostrov

Kunovskú priehradu začali napúšťať, raritou bude vtáčí ostrov

SENICA (mk) – Po viac ako dvojročnej prestávke sa vo štvrtok 26. októbra oficiálne začalo s napúšťaním Kunovskej priehrady. Kým množstvo vody v nádrži dosiahne úroveň pred vypustením, potrvá približne dva roky.

Počas uplynulých mesiacov vodohospodári vykonali na objektoch vodnej nádrže nevyhnutné opravy. Uskutočnilo sa spevnenie brehov hrádze, oprava drenážneho systému, vyťažilo sa viac ako 65 tisíc metrov kubických nánosov. Opravené a vymenené boli aj kovové konštrukcie. Celkové náklady dosiahli viac ako 2 milióny eur. „Oprava takéhoto rozsahu bola potrebná pre zachovanie bezpečnosti vodnej hrádze, pretože tá je prvoradá,“ za Slovenský vodohospodársky podnik uviedol riaditeľ Odštepného závodu Bratislava Jozef Dúcz. V rámci rekonštrukcie bol na vodnom diele vytvorený aj vtáčí ostrov, ktorý vodohospodári vybudovali v spolupráci s CHKO Záhorie. Rozprestiera na ploche 2375 m2, poskytne optimálne podmienky pre život vzácnych druhov vtákov, a pre verejnosť bude neprístupný. Vodná nádrž Kunovská priehrada má pre región veľký význam z pohľadu cestovného ruchu, a je aj vyhľadávaným rybárskym revírom. „Sme radi, že Slovenský vodohospodársky podnik priehradu začal napúšťať v pôvodnom termíne, čo nám umožní postupne ju plne využívať na rekreačno-oddychovú, športovú, kultúrnu i rybársku činnosť,“ zdôraznil primátor Senice Branislav Grimm.

 

Viac v téme Spravodajstvo

To Top