Connect with us

Záchrana hradu Branč pokračuje

Spravodajstvo

Záchrana hradu Branč pokračuje

Záchrana hradu Branč pokračuje

PODBRANČ (mk) –Na obnove hradu Branč opäť pracujú dlhodobo nezamestnaní. Záchranné práce začali v júni a potrvajú do konca novembra.

Obnova zrúcaniny hradu s pomocou nezamestnaných sa v obci realizuje už od roku 2012. Tohtoročný projekt nesie názov „Obnova hradu Branč 2017“ a realizovaný je s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, ktoré naň v rámci programu Obnovme si svoj dom poskytlo 14 tisíc €. Financie boli použité na zabezpečenie stavebného materiálu, pracovného náradia a odborných pracovníkov.

„Najvyššie položky tvorili kamenné kvádre, ktoré bolo potrebné na základe architektonicko-historického výskumu vyrezať do presného rozmeru, a tiež zabezpečenie prác odborníkmi – murármi,“ vysvetlil starosta Milan Kadlíček. Počas tohto roka bola pozornosť sústredená na vymurovanie a spevnenie južnej hrany severnej časti torza výpadkovej bránky a na kavernu na západnej strane východného paláca. Nasledovať bude ešte odstránenie náletovej zelene. „Všetky práce sú realizované v súlade s podmienkami Krajského pamiatkového úradu v Trnave, ktorý celú činnosť odborne usmerňuje,“ zdôraznil M. Kadlíček. Dodal, že v záchranných prácach chce obec pokračovať aj v budúcich rokoch, ich rozsah bude závisieť od finančnej podpory z rezortu kultúry.

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top