Connect with us

Skalickí poslanci aj o bezdomovcoch

Spravodajstvo

Skalickí poslanci aj o bezdomovcoch

Skalickí poslanci aj o bezdomovcoch

SKALICA (mk) – Z blížiacou sa zimou bude zvýšená pozornosť venovaná opäť ľuďom bez domova. V uliciach mesta je v súčasnosti evidovaných 36 bezdomovcov, z nich len 8 využíva služby nocľahárne pravidelne, dve miesta sú obsadzované sporadicky. K vyhľadávaným miestam, kde sa bezdomovci zdržiavajú, patrí zdravotné stredisko, okolie zimného štadióna, aleja na Koreszkovej ulici a mestské parky.  

 Tomuto problému sa venovali na svojom zasadnutí aj poslanci MsZ. Stalo sa tak pri prerokovávaní výročnej správy organizácie Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n. o., za rok 2016, ktorá prevádzkuje aj nocľaháreň pre ľudí bez domova. V nocľahárni je poskytované aj sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv. Nocľažníci si tu môžu pripraviť jednoduchú stravu a vykonať osobnú hygienu. Hygienické potreby majú k dispozícii bezplatne. „Nocľaháreň prevádzkujeme na Nádražnej ulici a jej kapacita je 10 miest. Sociálna služba v zariadení je poskytovaná za 0,90 € za noc, podmienkou je dodržiavanie prevádzkového poriadku, ktoré kontroluje SBS. Kapacita vlani dostatočne pokrývala záujem občanov bez domova, ktorých vekový priemer je 45 rokov,“ uvádza sa v správe, ktorú vypracovala bývalá riaditeľka Štíbora Martina Štepanovská.

Napriek adekvátnym podmienkam pre uľahčenie života ľuďom bez domova a snahe sociálnych pracovníkov pomôcť, zostávajú niektorí na ulici. „Títo jednotlivci pomoc odmietajú a nechcú sa prispôsobiť pravidlám nocľahárne. Pri súčasnej legislatíve je tento postoj klientov veľmi ťažké zmeniť,“ konštatovala M. Štepanovská. V správe je tiež uvedené, že desiaty rok fungovania nocľahárne nastolil množstvo otázok a problémov, ktoré potvrdzujú bezdomovectvo v Skalici. Mesto v spolupráci s MsP vykonáva vyhľadávaciu činnosť priamo v teréne, a bezdomovcov presviedča o prospešnosti sociálnych služieb: „Žiaľ, ľudí bez domova pribúda, najmä tých, ktorí sú bez príjmu a vo veľmi zlom psychickom a fyzickom stave. Vyskytujú sa u nich psychiatrické diagnózy, demencie, poruchy správania, závislosti na návykových látkach. Pre dlhy na zdravotnom poistení je pre nich zdravotná starostlivosť nedostupná, majú na ňu nárok len pri ohrození života. V prípade odkázanosti na pomoc inej osoby či pripútania na lôžko sú tieto prípady v praxi veľmi ťažko riešiteľné.“

Prijať takýchto klientov odmieta takmer každé zariadenie pre seniorov alebo domov sociálnych služieb, a čo je alarmujúce, v rámci kraja zariadenie pre neprispôsobivých chorých ľudí bez domova úplne absentuje…

Foto: skalická nocľaháreň 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top