Connect with us

Kapacita senických jaslí sa zvýši

Spravodajstvo

Kapacita senických jaslí sa zvýši

Kapacita senických jaslí sa zvýši

SENICA (rz) – Senica je jedným z mála miest na Slovensku, ktoré majú jasle. V súčasnosti je ich kapacita 24 miest, od januára 2018 by sa mala zvýšiť na 30.

Vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti má samospráva jasle od roku 2011. Predtým patrili pod polikliniku a nazývali sa sanatórium. V ich susedstve sa nachádza súkromný Detský klub, ktorého majiteľka sa rozhodla jeho činnosť k 31. decembru tohto roka ukončiť. Tým sa mestu otvorila možnosť využiť priestory detského klubu pre potreby jaslí.

„Mestské jasle majú kapacitu 24 miest a priemernú návštevnosť 16 detí. Novelou zákona o sociálnych službách boli služby v jasliach zaradené medzi sociálne služby a jasle boli premenované na Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa. V zmysle platnej legislatívy môžu mať jasle v Senici maximálnu kapacitu 15 detí,“ hovorí Rastislav Vartiak, vedúci oddelenia sociálnych vecí, školstva kultúry a športu. Dodáva, že zánikom detského klubu s priemernou návštevnosťou takisto 16 detí a znížením kapacity mestských jaslí by od 1. januára 2018 bolo v Senici možné poskytovať starostlivosť o deti do troch rokov len pre 15 rodičov namiesto súčasných 32. „Keďže o tento druh služby je zo strany rodičov záujem, mesto sa rozhodlo spojiť priestory mestských jaslí s priestormi detského klubu a požiadať o zápis do Registra poskytovateľov sociálnych služieb s kapacitou 30 detí, čo je maximálna možná kapacita podľa súčasnej platnej legislatívy,“ vysvetľuje R. Vartiak.

Predpokladané ročné náklady na rozšírenie kapacity jaslí predstavujú výdavky na mzdy a odvody za troch odborných pracovníkov (opatrovateľky) vo výške 32300 €, náklady na energie, vodné a stočné predstavuje 12500 € a na údržbu bude potrebných 5000 €. Na druhej strane predpokladaný príjem od klientov predstavuje 46200 €, rozšírenie kapacity jaslí teda rozpočet mesta zaťaží len minimálne.

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top