Connect with us

Senica má novú tanečnú sálu

Kultúra

Senica má novú tanečnú sálu

Senica má novú tanečnú sálu

SENICA (rz) – Senica je mestom tanca, mimoriadne úspešne tu pôsobia hneď dva tanečné súbory. Teraz budú mať mladí tanečníci pre rozvíjanie svojej záľuby ešte kvalitnejšie podmienky, ako doposiaľ. V priestoroch stomatologického pavilónu bývalej polikliniky totiž v stredu 16. novembra slávnostne otvorili novú tanečnú sálu „Zetko“, ktorú zriadilo Centrum voľného času Stonožka. 

Podľa slov riaditeľa CVČ Martina Dudáša je štruktúra práce Stonožky veľmi bohatá a rôznorodá. Základ tvorí krúžková činnosť, ktorú v 86-tich záujmových útvaroch v tomto školskom roku navštevuje 1250 detí. Jedným z najobľúbenejších je určite tanečný súbor Sonny, ktorý dosahuje vynikajúce úspechy aj na medzinárodnej úrovni. „Dôvodom vybudovania novej tanečnej sály je najmä to, že tanečná scéna sa rozrastá, len v našom centre evidujeme približne 250 tanečníkov. Postupne by sme chceli odbremeniť telocvične v meste, a naším cieľom je, aby nová tanečná sála slúžila nielen pre skupinu Sonny, ale aj pre tanečnú skupinu Scream, ktorá pôsobí pri Základnej umeleckej škole v Senici,“ uviedol M. Dudáš.

Vybudovaním „Zetka“ („Z“ ako „zubári“, v ktorých pavilóne tanečná sála sídli) sa CVČ poistilo do budúcnosti aj pre prípad, že by prišlo o tanečnú sálu Esko. Tá bola pred troma rokmi zriadená v bývalej zasadačke Okresnej pozemkovej správy a zo strany ministerstva boli určitú dobu snahy túto miestnosť Stonožke zobrať. „Našťastie k tomu neprišlo a verím, že ani nepríde, je však dobré mať pripravené náhradné riešenie,“ zdôraznil M. Dudáš.  Nová tanečná sála Zetko spĺňa všetky súčasné parametre a skladá sa z dvoch miestností, ktoré budú môcť využívať menšie aj väčšie tanečné formácie. Priestor, ktorý centrum dostalo do rúk, však bolo mimoriadne zanedbaný. „Bolo potrebné vyviesť inventár, uskutočniť sanáciu omietok, dať do poriadku strechu, osvetlenie aj elektroinštaláciu. Rekonštrukčné práce boli realizované v letných a jesenných mesiacoch, a vďaka nim sa nám podarilo vytvoriť skutočne kvalitné podmienky pre senickú tanečnú scénu. Poďakovanie patrí kolegom z centra voľného času, ktorý tu strávili množstvo hodín, aj mestu Senica za to, že nám vo všetkom vyšlo v ústrety,“ dodal M. Dudáš.

Na slávnostnom otvorení tanečnej sály sa zúčastnil aj primátor Senice Branislav Grimm, ktorý povedal, že nová tanečná sála je darčekom senickým tanečníkom za vzornú reprezentáciu mesta na domácich aj zahraničných súťažiach. Členom tanečných krúžkov zaželal veľa radosti z nových priestorov a do budúcnosti ešte veľa ďalších úspechov.

dsc_0006

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Kultúra

To Top