Connect with us

Senica si berie miliónový úver

Spravodajstvo

Senica si berie miliónový úver

Senica si berie miliónový úver

SENICA (z) – Senickí poslanci odsúhlasili prijatie úveru mesta na investičné aktivity. Úver bude vo výške jeden milión eur a mesto ho bude splácať šesť rokov.

O zobratí investičného úveru sa v Senici hovorí už dlhšiu dobu. Diskutovalo sa o jeho výške aj o akciách, na ktoré bude použitý. Poslanci nakoniec dospeli k zhode a do rozpočtu mesta boli zakomponované výdavky na šesť konkrétnych projektov: nákup budovy sokolovne, rekonštrukciu strechy zimného štadióna, rekonštrukciu domov smútku v Senici a Čáčove, vybudovanie spojovacej chodby v ZŠ Komenského a rekonštrukciu budovy pre dobrovoľných hasičov. Poslanec Pavol Kalman na zastupiteľstve navrhol zmeniť šesťročnú dobu splatnosti na štvorročnú. „My týmto úverom zaťažíme aj budúce mestské zastupiteľstvo, ktoré môže mať celkom iné priority. Pritom ide v skutočnosti len o dva investičné projekty, nákup sokolovne a realizáciu spojovacej chodby, všetko ostatné sú len opravy súčasného majetku, na ktoré by sme mali mať prostriedky v bežnom rozpočte,“ vysvetlil svoj postoj.

Ekonóm mesta Róbert Mozolič ale oponoval, všetky odsúhlasené projekty majú podľa jeho slov investičný charakter. „Nejde o bežnú údržbu, ale o rekonštrukciu a modernizáciu majetku. Jedným z charakteristík investičnej akcie je napríklad projektová dokumentácia,“ pripomenul. Dobu splatnosti pri úvere odporučil ponechať na šiestich rokoch. „Mesto bude v najbližšom období potrebovať prostriedky na spolufinancovanie projektov z eurofondov a malo by si ponechať určitý priestor aj na ďalšie investičné akcie,“ zdôvodnil. Rovnaký názor vyslovil aj primátor Senice Branislav Grimm: „Nepovažujem úver za zaťaženie budúceho zastupiteľstva, pretože financie budú použité na dôležité veci, ktoré mali byť urobené už dávno. Nie sú to vyhodené prostriedky, všetko je to robené pre ľudí.“ Pavol Kalman nakoniec od svojho návrhu ustúpil a poslanci tak odhlasovali prijatie miliónového úveru s dobou splatnosti na šesť rokov.

 

 

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top