Connect with us

Zachraňuje dedičstvo našich predkov

Rozhovor

Zachraňuje dedičstvo našich predkov

Zachraňuje dedičstvo našich predkov

Staré pomníky, kríže či sochy. Pre niekoho sú to len objekty, okolo ktorých denne prechádza bez povšimnutia, pre iného znamenajú kúsok histórie, ktorú treba chrániť. Pre výtvarníka a remeselníka Martina Horinku, rodáka z Gbiel, ktorý žije a umelecky tvorí v Uníne, sú tieto staré sakrálne pamiatky predmetom hlbšieho záujmu. Už dávnejšie sa totiž rozhodol, že ich bude zachraňovať a zachovávať ich tak pre budúce generácie. 

Už ako školák ste túžili stať sa reštaurátorom. Cestička k vášmu vysnenému povolaniu však bola pomerne kľukatá…

Je to tak, vždy so obdivoval povolanie reštaurátora, no moje cestičky ma viedli na učňovku, kde som sa vyučil za elektrikára. Už na škole som však namiesto zapájania elektrorozvádzačov maľoval a vyrýval do pracovného stola ornamenty. Moje práce patria medzi naivistický štýl, ako podotkol akademický sochár Peter Meszároš. Vždy som inklinoval k starožitnostiam a niektoré som i reštauroval pre svoju potrebu. Posledné dva roky som sa venoval svojpomocnej oprave našej chalupy, kde som robil hlinené omietky a repliku pôvodného sedliackeho stropu. Reštaurovanie a obnova starých vecí boli a sú mojím snom a pomaly si ho aj plním. Je pravda, že táto činnosť ide aj na úkor rodiny a nedá sa vykonávať bez jej pochopenia. Rád by som sa preto poďakoval mojej manželke Gabike za trpezlivosť a láskavosť.

Zaujímate sa o pamiatky, sochy, kríže. V akom stave podľa vás sú tieto sakrálne pamiatky na Záhorí?

V mestách je väčšina pamiatok zreštaurovaná, sú to objekty v Zoznamu kultúrnych pamiatok SR. O tie sa vzorne starajú pamiatkári, reštaurátori. Na dedinách je však veľa práce, tam väčšina sôch, krížov a pomníkov nie je zapísaná v tomto zozname. Preto sa akosi na ich údržbu pozabudlo. Mňa zaujímajú práve tieto zabudnuté, opustené a schátralé sakrálie. Tam viem byť nápomocný, ak je vôľa zo strany kompetentných Takisto treba spomenúť, že aj cintoríny skrývajú nádherné a spustnuté kamenné pomníky. Týmto takisto venujem pozornosť.

Ako ste sa vlastne k reštaurovaniu sôch a poníkov dostali? Určite to nie je jednoduchá práca, človek pri nej potrebuje množstvo znalostí aj technickú zručnosť…

Pred časom som sa začal informovať a neskôr aj zapájať do opráv a reštaurovania na vlastnú päsť. Musel som siahnuť hlboko do rodinného rozpočtu a postupne si zadovážiť potrebnú techniku. Tieto pamiatky vo veľkej miere chátrajú a potrebujú nutnú údržbu, ba v niektorých prípadoch aj záchranu. Zisťoval som si, či nie sú zapísané v Zozname kultúrnych pamiatok Slovenska. Na pamiatky, ktoré v uvedenom zozname nie sú zapísané, sa v súčasnosti, žiaľ, často zabúda. Najmä v dnešnej pohnutej dobe je dôležité zachovať ich pre nás aj pre nastávajúce generácie. Preto plánujem založiť občianske združenie na záchranu dedičstva našich otcov.

Hovoríte, že sa dá veľa urobiť, ak je záujem. Darí sa vám nachádzať ho u samospráv v dostatočnej miere?

Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že o moju prácu zo strany samospráv je záujem. Veľa práce sa urobilo v Uníne, Kuklove, Popudinských Močidľanoch, Smrdákoch a ďalších obciach. A veľa práce ma ešte čaká. V každom prípade by som rád poďakoval starostom, ktorí sa o pamiatky vzorne starajú a sú príkladom aj pre ostatných.

V Senici nedávno rozbúrilo hladinu verejnej mienky necitlivé odstránenie starých náhrobných kameňov na niekdajšom sotinskom cintoríne. Bolo podľa vás možné riešiť to inak? 

Ťažko povedať, nebol som na mieste predtým, než pomníky odstránili, aby som mohol situáciu objektívne zhodnotiť. Myslím si však, že každá situácia sa dá riešiť, záleží len na ochote a vôli kompetentných.

Ako laik nemám absolútne predstavu, čo záchrana a obnova starého pomníka znamená. Môžete tento postup priblížiť? 

Základom je mechanicky očistiť a umyť pomník od machov, lišajníkov a povrchových nečistôt, prípadne podľa potreby aj opieskovať. Po mechanickom očistení pomník treba natrieť hĺbkovým odstraňovačom korienkov machov, ktoré sú hlboko v póroch pieskovca. Keď potom dokonale vyschne, opravia sa trhliny, praskliny a domodelujú sa mechanicky poškodené a chýbajúce časti. Niekedy je treba naniesť fixujúcu nano-vrstvu, ktorá spomalí degradáciu pieskovca a predĺži jeho životnosť. Každá práca je však individuálna a žiada si osobitný prístup a postup.

 

Výber z prác Martina Horinku

Socha sv. Floriána v Uníne stojí pred kaplnkou sv. Barbory. Rok vzniku sochy nie je publikovaný v dostupnej literatúre, predpokladá sa, že vznikla v polovici 19. storočia. V roku 2017 bola socha sv. Floriána aj s podstavcom zrenovovaná. Na soche boli opravené zvetralé časti a odstránených viacero farebných vrstiev. Po obnove získala náter pieskovcového charakteru so zlátenými detailmi.   

Pomník padlých v Kuklove pochádza z roku 1927. M. Horinka ho zrenovoval v júni 2017. Od doby vzniku pomník prišiel o drobné súčasti, ktoré boli nahradené umelým piskovcom. Samotný pomník je z pieskovca, ktorý časom sčernel, po chemickom vyčistení a konzervácii bol preto použitý aj zosvetľujúci paropriepustný pieskovcový náter, ktorým bola pomníku vrátená pôvodná krása.

Kríž z roku 1918 pred cintorínom vo Vieske bol v júni 2017 premiestnený do priestoru cintorína. Pri renovácii boli z kríža odstránené dobové nátery a kríž nadobudol prírodný pieskovcový výzor.

Kaplnka troch svätých v Smrdákoch prešla komplexnejšou opravou v lete tohto roka. Sochy sv. Rozálie, sv. Vendelína a sv. Floriána bolo vzhľadom na náročnosť reštaurácie nutné  previezť do dielne M. Horinku v Uníne. V auguste boli sochy osadené naspäť do obnovenej kaplnky.

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Rozhovor

To Top