Connect with us

Záhorák na návšteve v obci Petrova Ves

Spravodajstvo

Záhorák na návšteve v obci Petrova Ves

Záhorák na návšteve v obci Petrova Ves

Rozloha: 1463 ha

Prvá písomná zmienka: r. 1392

Starosta: Štefan Beňa

 

História

Najstarší písomný doklad o obci pochádza z roku 1392, chotár však bol osídlený už dávno predtým. Archeologické nálezy tu dokladajú existenciu keltského a rímsko-barbarského sídliska. V 9. a 10. st. patrilo územie obce k Veľkej Morave, koncom 11. st. k uhorskému štátu. Traduje sa, že v roku 1093 prišiel do údolia obce uhorský šľachtic Peter Varády, ktorý nazval tam nachádzajúcu sa osadu podľa seba Petrovou Vsou (maď. Peterlak, lat. Petrovilla, nem. Petersdorf). Neskôr obec patrila Stiborovi zo Stiboríc,  Czoborovcom a až do roku 1918 Habsburgovcom.

 

Obyvateľstvo    

Obec má v súčasnosti 1070 obyvateľov. V posledných rokoch sa tento počet výraznejšie nemení, je stabilizovaný.

 

Bývanie   

Samospráva sa usiluje udržať mladých ľudí v obci, preto sa im snaží vytvárať podmienky na bývanie. „Stabilitu v počte obyvateľov sme docielili najmä tým, že sme v posledných 10 rokoch vybudovali 23 nájomných obecných bytov v 2 bytových domoch. Okrem toho v novej časti obce vznikla lokalita IBV Peklo, kde už vyrástlo takmer 50 rodinných domov,“ vysvetľuje starosta Štefan Beňa. Keďže mladé rodiny majú o výstavbu rodinných domov záujem aj naďalej, obec pripravila novú zastavovaciu štúdiu v lokalite IBV Peklo II., kde bude pripravených 24 stavebných pozemkov.

 

Školstvo   

V Petrovej Vsi sa nachádza novo zrekonštruovaná základná škola, kde sa v štyroch triedach učí 44 žiakov. Obec je tiež zriaďovateľom materskej školy, ktorú navštevuje okolo 40 detí.

 

Kultúra a šport

Petrova Ves žije bohatým kultúrnym aj spoločenským životom. „Kultúrny klub, ako aj ostatné spoločenské organizácie, oprašujú už skoro zabudnuté tradície, ako sú fašiangy, stavanie máje, Vianoce našich predkov, Mikuláš, adventné koncerty či krojované sprievody. Vymýšľajú však aj nové spoločenské akcie, napr. retro párty, jablkový deň, deň zdravia či tvorivé dielničky,“ hovorí starosta. Aktívni sú aj hasiči, ktorí sa venujú prevencii pred požiarmi, pomáhajú pri zabezpečovaní všetkých akcií, zúčastňujú sa na súťažiach a organizujú pohárovú súťaž v hasičskom športe. „Najznámejším podujatím v našej obci je Záhorácka veterán rallye, spojená so Svätodušným jarmokom, ktorej tohtoročný 29. ročník bol zároveň aj Memoriálom Jána Vépyho,“ dodáva Š. Beňa. Dlhú tradíciu má v obci aj futbal. Do Petrovej Vsi ho priniesli študenti, ktorí tu v roku 1932 založili Športový klub. V aktuálnej sezóne hrá mužstvo v II. triede ObFZ Senica.

 

Problémy a zámery

Obec v tomto roku zrekonštruovala kultúrny dom a medzi prvými akciami v ňom boli oslava 90. výročia založenia DHZ a oslava 625. výročia 1. písomnej zmienky o obci. „Do budúcna si chceme poradiť so zlým stavom chodníkov a riešiť budeme aj úpravu verejných priestranstiev a ošetrenie stromov a zelene,“ zdôrazňuje starosta.

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top